JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Re­pul­li­sia

Lehtola Juho
Aiemmat blogit
28.7.2014 0.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140728000000

Yk­si me­nee vii­den­nel­le, toi­nen nel­jän­nel­le. Kol­mas vas­ta aloit­te­lee kou­lu­työ­tään. Kai­kil­la oma tär­keä rep­pu ja omat ky­nät. Eka­luok­ka­lai­sel­la vä­hin­tään re­pul­li­nen jän­ni­tys­tä ja pit­käl­tä tun­tu­vaa odo­tus­ta. Jo­kai­sel­la re­pul­li­nen kas­va­mis­ta­kin.

Eräs kai­paa 11 vuo­den ko­ti­äi­din ural­la vaih­te­lua. Voi­sin­ko­han opis­kel­la jo­ta­kin? Pää­sen­kö enää mi­hin­kään? Oli­si­ko tämä mi­nul­le so­pi­va ala? Mi­ten las­ten­hoi­to? Mitä sit­ten, jos ja jos? Kun­nes tu­lee tie­to opis­ke­lu­pai­kas­ta. No­pe­as­ti pa­ka­taan re­pul­li­nen uu­den ti­lan­teen ih­met­te­lyä ja jän­ni­tys­tä. Si­vu­tas­kuun su­jau­te­taan pie­ni pak­kaus luot­ta­mus­ta.

Sit­ten on kol­me pien­tä rep­pua. Odo­tet­tu päi­vä­ko­ti! Yk­si re­puis­ta on pa­ri­vuo­ti­aan. Ih­me­tel­len ja suu­rin sil­min hän tut­kii sitä, iki­o­maa. Pä­ris­te­lee kuin Sa­la­ma McQu­een re­pun ku­vas­sa. Hän ei ym­mär­rä vie­lä, mikä se sem­moi­nen päi­vä­ko­ti on. Pie­net saa­vat re­pul­li­set ai­van uut­ta si­säl­töä elä­mään. Iloa, ka­ve­rei­ta ja var­mas­ti myös koti-ikä­vää. On­nek­si päi­vä­ko­ti on ko­di­no­mai­nen, viih­tyi­sä ja tur­val­li­nen paik­ka.

Per­he täyn­nä re­pul­li­sia. Ih­met­te­len tätä syys­myl­läk­kää, kaik­kea uut­ta! Kun­nes löy­dän oman rep­pu­ni. Mi­nä­kin tu­len kään­ne­koh­taan, kun hyp­pään kes­kel­le kou­lu­maa­il­maa. Pian kä­ve­len käy­tä­vil­lä kym­me­nien rep­pu­jen kes­kel­lä. Uu­det työ­ku­vi­ot tuo­vat va­loa, mut­ta sa­mal­la epä­var­muut­ta. Mie­tin, mil­lä täyt­täi­sin oman rep­pu­ni. Se oli­si jo­kin pie­ni aja­tus muu­tos­ten kes­kel­lä. Eh­kä ru­kous: siu­naat­han jo­kais­ta re­pun­kan­ta­jaa, pien­tä ja suur­ta.

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys