JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Seu­raa mi­nua!

Aiemmat blogit
4.10.2014 6.14

Kä­ve­lim­me pol­kua suur­ten kuu­sien al­ta. Oli au­rin­kois­ta, mut­ta syk­syn vii­leys tun­tui jo sel­väs­ti. Vä­hän huo­nos­ti va­rus­tau­tu­nee­na ja miet­te­li­ää­nä nou­sin ylös mä­keä, joka sai mi­nut hen­gäs­ty­mään.

Olim­me läh­te­neet op­pi­lai­den kans­sa ku­vaa­maan kou­lun ym­pä­ris­töä. Yh­del­lä heis­tä oli jo läh­ties­säm­me mie­les­sään kau­nis ku­vaus­koh­de, joka si­jait­si kau­em­pa­na kuin olin osan­nut odot­taa.

– Seu­rat­kaa mua!

Tyt­tö kä­ve­li reip­pain as­ke­lin edel­lä ja me toi­set pe­räs­sä. Hy­vän mat­kaa kul­jet­tu­am­me ky­se­lin hie­no­va­rai­ses­ti, mi­ten kau­ak­si hän oi­kein ai­koi läh­teä.

– Ei ole pak­ko seu­ra­ta, jos ei kiin­nos­ta!

Päi­vä­kau­sia myö­hem­min pa­la­sin aja­tuk­sis­sa­ni ty­tön sa­noi­hin "ei ole pak­ko seu­ra­ta". Tämä toi mie­lee­ni Raa­ma­tun ker­to­muk­set sii­tä, kun Va­pah­ta­ja kut­sui ope­tus­lap­si­aan. Mie­tin, mil­tä­hän esi­mer­kik­si Pie­ta­ris­ta tun­tui jät­tää kaik­ki en­ti­nen taak­seen kuul­les­saan tuon yk­sin­ker­tai­sen kut­sun: Seu­raa mi­nua! Pie­ta­ri ei var­mas­ti tien­nyt, mi­hin pol­ku vie. Mut­ta tie­si, et­tei ol­lut pak­ko seu­ra­ta.

Il­lal­la luin lap­sil­le Las­ten Raa­ma­tus­ta Hy­vän Pai­me­nen ker­to­mus­ta. Ku­vas­sa suu­ri lam­mas­lau­ma seu­raa pai­men­ta. Lap­set ih­met­te­li­vät, mik­si Jee­sus ver­ta­si ih­mi­siä lam­pai­siin. Se­li­tin, et­tä pai­men tun­tee lam­paan­sa ja lam­paat seu­raa­vat pai­men­ta. Ne kuu­le­vat hä­nen ää­nen­sä ja py­syt­te­le­vät yh­des­sä lau­mas­sa.

Va­pah­ta­jam­me on Pai­men, joka tun­tee mei­dät ni­mel­tä. Lam­paat saa­vat kuul­la hä­nen ään­tään tä­nä­kin ai­ka­na ja va­el­taa yh­des­sä lau­mas­sa. Kut­su on voi­mas­sa.

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys