JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mainos

Graafinen suunnittelija, tule meille!

Mainos
23.11.2022 14.00

Juttua muokattu:

29.11. 09:43
2022112909432720221123140000

Teh­tä­viin kuu­luu kir­jo­jen, ää­nit­tei­den, leh­tien, mui­den pai­no­tuot­tei­den ja lo­go­jen sekä di­gi­taa­lis­ten jul­kai­su­jen, ku­ten e-kir­jo­jen, di­gi­leh­tien, net­ti­si­vu­jen, Kuu­le-so­vel­luk­sen ym. graa­fis­ta suun­nit­te­lua ja to­teut­ta­mis­ta.

Edel­ly­täm­me ko­ke­mus­ta graa­fi­sen alan työ­teh­tä­vis­tä ja ky­kyä toi­mia su­ju­vas­ti di­gi­taa­li­sil­la alus­toil­la (In­De­sign, Pho­toS­hop, Il­lust­ra­tor, Pre­mie­re, WordP­ress). Neo-jul­kai­su­a­lus­tan tun­te­mi­nen kat­so­taan eduk­si. Teh­tä­väs­sä tar­vi­taan luo­vuut­ta, oma-aloit­tei­suut­ta, ai­ka­tau­lu­jen ja pro­jek­tien hal­lin­taa sekä hy­viä yh­teis­työ­tai­to­ja.

Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va työ­suh­de al­kaa 1.2.2023. Teh­tä­väs­sä nou­da­te­taan nel­jän kuu­kau­den ko­eai­kaa.

Ha­ke­muk­set toi­mi­te­taan 25.11. men­nes­sä

osoit­tee­seen: SRK:n kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Pa­lo­la, ari-pek­ka.pa­lo­la@srk.fi tai

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys / Ari-Pek­ka Pa­lo­la, Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7, 90220 Ou­lu

Tie­dus­te­lut ja li­sä­tie­to­ja:

SRK:n kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Pa­lo­la, ari-pek­ka.pa­lo­la@srk.fi, p. 0400 997 211

3.12.2022

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys