JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Herra on kallio, joka antaa elämän

Matkaevääksi
20.7.2022 7.00

Juttua muokattu:

15.7. 12:58
2022071512584020220720070000

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Erk­ki Jo­en­suu

Raa­mat­tu ku­vaa Ju­ma­laa kal­li­ok­si. Kal­lio on ol­lut luon­nos­ta tut­tu kä­si­te ih­mi­sil­le kaik­ki­al­la, maa­il­man alus­ta saak­ka. Kal­lio ku­vaa vah­vaa ja tur­val­lis­ta pe­rus­tus­ta, jol­le on hyvä ra­ken­taa. Se kes­tää myrs­ky­aal­lo­kot, vuor­ten rin­teil­tä tul­vi­vat ve­det, tuu­len, hiek­ka­myrs­kyn ja tamp­paa­mi­sen­kin.

Kal­li­ot ovat toi­mi­neet myös oi­vi­na maa­merk­kei­nä kul­ki­joil­le. Ne ovat py­sy­neet sa­man­lai­si­na, kor­kei­na ja kau­kaa nä­ky­vi­nä, su­ku­pol­ves­ta toi­seen. Kal­li­on ym­pä­ril­lä vaa­ni­vat kui­ten­kin rot­kot ja muut vaa­rat.

Saa­tat vie­lä muis­taa tär­ke­än kal­li­on, jol­la lap­suu­des­sa­si lei­kit. Äi­ti­ni­kin ha­lu­si vie­lä yli 80-vuo­ti­aa­na käy­dä kat­so­mas­sa lap­suu­den mö­kin vie­res­sä ol­lut­ta kal­li­o­ta. Mök­kiä ei enää ol­lut, ym­pä­röi­vää maa­pe­rää oli ku­lut­ta­nut eroo­sio ja pu­si­kot oli­vat val­lan­neet alan. Äi­din suu­rek­si ilok­si tut­tu, mo­nien muis­to­jen kal­lio kui­ten­kin löy­tyi.

Ju­ma­lan aset­ta­man Kris­tus-kal­li­on pe­rus­tal­le ra­ken­net­tu Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta on vah­val­la pe­rus­tal­la. Sii­nä, ai­van sen kes­kel­lä, on tur­val­lis­ta va­el­taa ys­tä­vien ym­pä­röi­mä­nä. Ju­ma­lan ar­voa ja ole­mus­ta ei­vät pys­ty peit­tä­mään edes pa­net­te­lut tai hal­vek­si­vat pu­heet.

Nämä pu­heet ja us­ko­vai­ses­sa vai­kut­ta­va syn­ti­syys pyr­ki­vät kui­ten­kin vie­mään mei­tä kau­em­mak­si Ju­ma­las­ta, lau­man lai­ta­mil­le ja huk­kaan­kin. Hy­vän Pai­me­nen ää­ni kut­suu ja ha­kee syn­tis­tä ih­mis­tä tur­vaan myös vaa­ran pai­kois­ta (Matt. 18:12–14).

Yh­tä var­mas­ti kuin kai­ku vas­taa vuo­ren sei­nä­mäs­tä, vas­taa Ju­ma­la ru­kouk­siim­me ja avun­pyyn­töi­him­me Sii­o­nin vuo­rel­la. ”Kun van­hurs­kaat huu­ta­vat apua, Her­ra kuu­lee ja pe­las­taa hei­dät kai­kes­ta hä­däs­tä. Her­ra on lä­hel­lä nii­tä, joil­la on sär­ky­nyt sy­dän, hän pe­las­taa ne, joil­la on mur­tu­nut mie­li.” (Ps. 34:17–18.)

Kris­tus-kal­li­os­ta on kaut­ta ai­ko­jen am­men­net­tu myös us­koa ra­vit­se­vaa hen­gel­lis­tä vet­tä (1. Kor. 10:4). Us­ko­nys­tä­vät ovat val­mii­ta ojen­ta­maan siu­naa­vat kä­ten­sä: ”Syn­ti­si ovat an­teek­si an­net­tu Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä”. Kun­pa ku­kaan ei hyl­käi­si kal­li­o­ta, joka an­taa elä­män (5. Moos. 32:18).

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys