JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Synnitkö ”maton alle”?

Matkaevääksi
24.8.2022 6.00

Juttua muokattu:

22.8. 12:28
2022082212283220220824060000

Aa­po Mä­en­pää

On­ko si­nul­le tul­lut kos­kaan vir­hei­tä? Mi­nul­le on tul­lut mo­nes­ti­kin. Täs­sä kir­joit­ta­mi­ses­sa­kin tu­lee usein vir­hei­tä – ei­vät­kä ne ole edes pa­him­pia te­ke­mi­ä­ni. Pyy­he­ku­mi tai de­le­te-nap­pi aut­ta­vat noi­hin kir­joi­tus­vir­hei­siin.

Voim­me teh­dä elä­mäs­säm­me suu­ri­a­kin vir­hei­tä. Suu­rin vir­he on us­kon kiel­tä­mi­nen ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan hyl­kää­mi­nen. Tuon­kin vir­heen voi kor­ja­ta, jos Ju­ma­la an­taa sii­hen ar­mon­sa.

Kun Jee­sus pu­hut­te­li fa­ri­se­a­lai­sia ja nuh­te­li hei­tä hei­dän te­ko­py­hyy­des­tään. Mo­nes­ti nuo te­ko­py­hät tun­si­vat pis­ton sy­dä­mes­sään. Sana oli kos­ket­ta­nut.

Usein nois­sa kes­kus­te­luis­sa kävi niin, et­tä fa­ri­se­a­lai­set me­ni­vät hil­jai­si­na pois ei­vät­kä tah­to­neet tun­nus­taa tun­te­maan­sa syyl­li­syyt­tä. He ajat­te­li­vat, et­tä ole­mal­la hil­jaa ja häi­py­mäl­lä vä­hin ää­nin väit­te­lys­tä he voi­si­vat vält­tyä ikä­vyyk­sil­tä. Jo­han­nes Kas­ta­ja va­roit­ti ih­mi­siä: ”Te kyy­käär­meen si­ki­öt! Kuka teil­le on sa­no­nut, et­tä te voit­te vält­tää tu­le­van vi­han?” (Luuk. 3:7.)

Sel­lai­nen on ih­mis­mie­li: me niin mie­lel­läm­me la­kai­si­sim­me tun­toa ja miel­tä pai­na­vat rik­ko­muk­sem­me ”ma­ton al­le”. En­nen pit­kää ne siel­tä kui­ten­kin pal­jas­tu­vat. ”Se, joka te­kee pa­haa, kaih­taa va­loa; hän ei tule va­loon, et­tei­vät hä­nen te­kon­sa pal­jas­tui­si” (Joh. 3:20).

Sie­lun­vi­hol­li­nen an­taa rik­ko­mus­ten kät­ke­mi­ses­sä run­saas­ti neu­vo­jaan. Ju­ma­lan tah­to on, et­tä me sai­sim­me kuul­la an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­min syn­tei­him­me tääl­lä ar­mon ajas­sa. ”Joka rik­ko­muk­sen­sa sa­laa, ei me­nes­ty, joka ne tun­nus­taa ja hyl­kää, saa ar­mon. Hy­vin käy sen, joka tun­tee py­hää pel­koa, tu­hoon kul­kee se, joka ko­vet­taa sy­dä­men­sä.” (Sa­nanl. 28:13–14.)

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa on sel­lai­nen pyy­he­ku­mi, jol­la voi­daan pyyh­kiä kaik­ki syn­nit pois. Ros­ka­ko­riin lai­tet­tu­ja vi­ko­ja ei voi pa­laut­taa ta­kai­sin työ­pöy­däl­le uu­del­leen muo­kat­ta­vak­si. Us­ko­mal­la syn­nit an­teek­si teem­me Ju­ma­lan mie­len mu­kais­ta tun­non sii­vous­ta. Tai­vaan tien mat­ka­lai­sel­la säi­lyy näin us­ko­mi­sen ilo ja elä­vä tai­vas­toi­vo.

Us­ko­vai­nen ih­mi­nen saa pyy­tää Ju­ma­lal­ta, et­tä sai­si säi­lyt­tää sy­dä­mes­sään us­kon lah­jan ja sen he­del­mä­nä rak­kau­den Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys