JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

Nykyiset blogit
21.3.2020 6.50

Juttua muokattu:

20.3. 13:17
2020032013170420200321065000

Olem­me viet­tä­neet vai­mo­ni kans­sa tal­vea Gran Ca­na­ri­an saa­rel­la. Tal­vi on ku­lu­nut, ja Ju­ma­la on mei­tä var­jel­lut.

Seu­rat ovat ol­leet tär­keä osa us­ko­nyh­tei­söm­me ar­kea. Eri­tyi­ses­ti olem­me iloin­neet lu­kui­sis­ta saa­rel­la lo­mail­leis­ta seu­ra­vie­rais­ta.

Us­kon tuo­ma yh­teys toi­siim­me tääl­lä vie­raan maan, kan­san ja kie­len kes­kel­lä on ol­lut lä­hei­nen, huo­leh­ti­va ja us­koa vah­vis­ta­va. Olem­me va­el­ta­neet ja viet­tä­neet mo­nel­la ta­voin ai­kaa yh­des­sä.

Yh­tei­söm­me What­sApp-ryh­mä on mah­dol­lis­ta­nut sen, et­tä olem­me voi­neet pi­tää tii­vis­tä yh­teyt­tä toi­siim­me. Jaam­me huo­li­am­me ja ilo­jam­me sekä roh­kai­sem­me toi­si­am­me.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma krii­si nä­kyy tääl­lä mo­nel­la ta­voin ku­ten muu­al­la­kin maa­il­mas­sa. Kau­pun­ki on hil­jen­ty­nyt ja ho­tel­lit sul­ke­neet oven­sa. Pe­ru­sa­si­ois­ta pi­de­tään edel­leen hy­vin huo­li. Siis­teyt­tä vaa­li­taan, ja po­lii­sit tur­vaa­vat asu­mis­tam­me. Ruo­ka­kau­pat ja ap­tee­kit ovat au­ki, ja ul­koi­lu sal­li­taan.

Sää on ul­koi­le­mi­seen eri­no­mai­nen, ja ly­hy­et kä­ve­ly­len­kit tur­val­li­sil­la alu­eil­la vir­kis­tä­vät miel­tä.

Mu­ka­val­ta tun­tuu myös aja­tel­la sitä, et­tä pa­laam­me koh­ta Suo­meen ja ta­paam­me lä­hei­sem­me.

Us­ko an­taa luot­ta­muk­sen sii­hen, et­tä mei­tä kan­ne­taan. Se tuo tur­vaa, ja sii­tä ää­neen pu­hu­mi­nen vah­vis­taa ja loh­dut­taa.

Eläm­me ja us­kom­me täs­sä het­kes­sä. Ajat­te­len, et­tä ei­li­nen ei kan­na ei­vät­kä uh­ka­ku­vat an­na voi­maa vaan syö­vät sitä. Saam­me luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la aut­taa ja kaik­ki päät­tyy hy­vin.

Tuo­mas Hän­ni­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
14.8.2020

Kun si­nun sa­na­si avau­tuu, se va­lai­see, tyh­mä­kin saa sii­tä ym­mär­rys­tä. Ps. 119:130

Viikon kysymys