JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Hyvää ystävänpäivää!

14.2.2022 6.00

Juttua muokattu:

12.2. 16:57
2022021216570920220214060000

Mar­ja-Tert­tu Ko­mu­lai­nen

Tapa viet­tää ys­tä­vän­päi­vää on ko­toi­ses­sa juh­la­ka­len­te­ris­sam­me ver­rat­tain uu­si il­miö. Ny­ky­suo­men sa­na­kir­jan mu­kaan sa­naa ”ys­tä­vä” käy­te­tään "... ih­mi­ses­tä suh­tees­saan toi­seen, jo­hon hän on kiin­ty­nyt, jon­ka kans­sa hän mie­lel­lään seu­rus­te­lee ja jo­hon hän luot­taa ja joka puo­les­taan suh­tau­tuu hä­neen sa­mal­la ta­val­la... ”

Las­ten­kir­jal­li­suu­des­sa on hert­tai­sia esi­merk­ke­jä ys­tä­vät­tä­ris­tä. Mar­jat­ta Ku­ren­nie­men On­ne­li ja An­ne­li oli­vat par­haat ys­tä­vyk­set; L. M. Mont­go­me­ryn klas­si­kois­sa vas­taa­va ys­tä­vä­pa­ri oli An­na ja Di­a­na. Mie­les­tä­ni noi­den kir­jo­jen san­ka­rit­ta­rien luon­teen­piir­teet so­pi­vat hy­vin yl­lä­mai­ni­tun sa­na­kir­jan ku­vauk­sen kans­sa yk­siin.

Raa­ma­tus­ta muis­tam­me Daa­vi­din ja Joo­na­ta­nin, joi­den vä­lil­lä val­lit­si jalo ja syvä ys­tä­vyys.


Vuo­sia sit­ten kir­joi­tin ru­non ys­tä­vää­ni Mir­ja­mia muis­ta­en:


Ys­tä­vä on lah­jaa Kor­keim­mal­ta –

lei­pää jo­ka­päi­väis­tä

kuin vaat­teet, ken­gät


Hä­net Luo­ja it­se po­lul­lem­me joh­taa

kun vas­toin­käy­mi­nen tai mur­he koh­taa

tai ilon suu­ren ha­lu­am­me ja­kaa


Hän mi­nua ym­mär­tää ja tu­kee,

tun­teen­sa jos­kus sa­noik­si­kin pu­kee:

– Iha­naa, et­tä olet ole­mas­saSeu­raa­va runo ajoit­tuu vuo­del­le 1979:


Sei­näl­lä­ni ju­lis­te, Sa­rah Kay:

”Odot­ta­mi­nen on ihan mu­ka­vaa sil­loin

kun hyvä ys­tä­vä on tu­los­sa”


Kat­soit ju­lis­tet­ta pit­kään. Ky­syit:

– Mil­lai­nen on hyvä ys­tä­vä?

– Sel­lai­nen kuin sinä, vas­ta­sin.

Vaik­ka olit enem­män!


Ke­vä­til­ta­na, kun luu­lin

tä­hän kaik­ki lop­puu, kuu­lin:

Mi­nä­kin olin enem­män

Marja-TerttuKomulainen
Kutsu Päivämiehen verkkolehden blogikirjoittajaksi ilahdutti minua, mutta vähän myös huoletti: enhän ollut aikaisemmin kirjoittanut tämänkaltaisia tekstejä. Olen kuuden aikuisen lapsen äiti Kymenlaaksosta. Asumme puolisoni kanssa kahden. Lapsenlapsia meillä on seitsemän. Olen ollut työssä hoitoalalla, mutta kotiäitivuosia minulla on enemmän kuin työvuosia. Toivoisin voivani tuottaa lukijoille ilon ja toivon pilkahduksia arkeen.
21.2.2024

Koska Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Hepr. 2:18

Viikon kysymys