JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Tervetuloa Kauhavan Suviseuroihin

Pääkirjoitukset
7.6.2023 7.00

Juttua muokattu:

6.6. 13:28
2023060613281920230607070000

”Nyt pyy­däm­me, val­ti­as tai­vaan ja maan, kun ai­ka näin vaih­tuu ja muut­tuu: Suo voi­maa­si käs­ky­jäs tot­te­le­maan, kun tah­toa, tai­toa puut­tuu. Taas uu­dis­ta alt­tius, us­kol­li­suus ja vir­kis­tä toi­vol­la tai­vaan”. (VK 532:7.)

Näil­lä vir­ren sa­noil­la ha­lu­an toi­vot­taa kaik­ki sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si Su­vi­seu­roi­hin kuu­le­maan Ju­ma­lan py­hää sa­naa. Seu­ro­jen tun­nuk­se­na on: ”Si­nun sa­na­si on valo mi­nun mat­kal­la­ni” (Ps. 119:105).

Ju­ma­la on lu­van­nut elä­män siu­nauk­sen kai­kil­le, jot­ka kun­ni­oit­ta­vat hä­nen sa­naan­sa. Sa­na­las­ku­jen kir­jas­sa sa­no­taan: ”Van­hurs­kaus on kan­sal­le kun­ni­ak­si, mut­ta syn­ti on kan­so­jen hä­peä” (Sa­nanl. 14:34).

Ny­ky­päi­väs­sä Ju­ma­lan sa­nan ar­vos­tus on vä­hen­ty­nyt. Kris­til­li­sis­tä ar­vois­ta poik­ke­a­vat asen­teet suun­taa­vat ene­ne­väs­sä mää­rin ih­mis­ten käyt­täy­ty­mis­tä. Nii­tä puo­lus­tet­ta­es­sa ve­do­taan jopa ih­mi­soi­keuk­siin. Ih­mi­nen ha­lu­aa ol­la it­se it­sen­sä auk­to­ri­teet­ti.

Ajan vaih­te­luis­ta huo­li­mat­ta Ju­ma­lan sana py­syy muut­tu­mat­to­ma­na. Ju­ma­la on sama ei­len, tä­nään ja ikui­ses­ti. Jee­sus sa­noo: ”Tai­vas ja maa ka­to­a­vat, mut­ta mi­nun sa­na­ni ei­vät ka­toa” (Matt. 24:35).

Ih­mi­sen on tar­peen va­el­taa Ju­ma­lan sa­nan va­los­sa. Se tuo tur­van ajal­li­seen elä­mään. Py­hän Hen­gen kaut­ta ju­lis­te­tus­sa evan­ke­liu­min sa­nas­sa se tuo myös toi­von ja osal­li­suu­den ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä.

Luon­to on puh­jen­nut jäl­leen ku­kois­tuk­seen­sa. Maa­ta vil­je­le­vät ovat kyl­vä­neet sie­me­nen pel­toon luot­ta­en, et­tä se tuot­tai­si sa­don. Niin myös Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä ole­vat kyl­vä­vät Ju­ma­lan sa­nan sie­men­tä ih­mis­ten kes­kuu­teen toi­vo­en, et­tä se tuot­tai­si sa­toa Ju­ma­lal­le.

Ju­ma­lan tah­to on, et­tä kaik­ki ih­mi­set pe­las­tui­si­vat. Tätä var­ten kai­kil­le esi­te­tään kut­sua saa­pua seu­roi­hin kuu­le­maan evan­ke­liu­min sa­no­maa syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Pyy­däm­me, et­tä Ju­ma­lan siu­nai­si al­ka­vat Su­vi­seu­rat.


Val­de Pa­lo­la, SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys