JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

30 vuo­den ta­kaa: Pos­ti­au­toi­li­ja, myö­häs­ty­jien pe­las­tus

Puhutaan maasta ja taivaasta
16.1.2021 7.30

Juttua muokattu:

15.1. 16:05
2021011516051520210116073000

Pixabay

Pixabay

Päi­vä­mies

Päi­vä­mie­hen Juu­ril­la-pals­ta vie jo­kai­ses­sa nu­me­ros­sa kol­men­kym­me­nen vuo­den ta­kai­seen leh­teen. Täl­lä vii­kol­la tar­kas­te­lus­sa on pos­ti­au­toi­li­jan työn­ku­va.

Tam­mi­kuus­sa 1990 Päi­vä­mie­hen Elä­mää–ih­mi­siä -pals­tal­la on ol­lut Tau­no Mu­ta­sen vii­si­kym­men­vuo­tis­haas­tat­te­lu. Mu­ta­nen oli ju­tun mu­kaan toi­mi­nut pos­tin pa­ris­sa var­sin nuo­res­ta pi­tä­en.

”Aloi­tin ’val­ti­on pit­kän lei­vän syön­nin’ 16-vuo­ti­aa­na pos­tin­kan­ta­ja­na, vuo­den ku­lut­tua siir­ryin au­to­pos­ti­mie­hek­si ja kym­me­nen vuo­den ku­lut­tua pos­ti­au­ton kul­jet­ta­jak­si”, hän ker­too.

En­nen pos­ti­au­tois­sa oli mat­kus­ta­jia. Työn­sä ko­ho­koh­dat Tau­no Mu­ta­nen on löy­tä­nyt juna-ase­mil­ta: ”Ju­nan myö­häs­ty­mi­sis­tä joh­tu­neet mat­kus­ta­jien pet­ty­mys­ten vaih­tu­mi­set hel­po­tuk­sen ja ilon tun­teik­si, kun au­to ei ole­kaan jät­tä­nyt, vaan ve­nyt­tä­mäl­lä läh­tö­ai­ka­tau­lua on kaik­ki ha­luk­kaat saa­tu mu­kaan.”

SRK:n arkisto

Pals­ta esit­te­li vuon­na 2020 40 vuot­ta, 2019 50 vuot­ta ja 2018 60 vuot­ta van­ho­ja leh­tiä.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys