JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

A-lin­jan As­ko

Puhutaan maasta ja taivaasta
6.9.2020 8.00

Juttua muokattu:

4.9. 06:09
2020090406093920200906080000

Kuva: Asko Syrjälältä

Kuva: Asko Syrjälältä

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

– Täy­tyy kiit­tää äi­tiä ja isää, et­tä an­toi­vat po­jal­le ko­mi­an ni­men.

Kan­nus­lai­nen As­ko Syr­jä­lä on ni­meen­sä tyy­ty­väi­nen.

Nimi so­pii As­kon mie­les­tä hä­nel­le myös tais­te­lu­kei­häs­tä tar­koit­ta­van mer­ki­tyk­sen­sä vuok­si:

– Olen tais­te­li­ja­luon­ne. En an­na hel­pos­ti pe­rik­si.

Nimi on suh­teel­li­sen har­vi­nai­nen.

– En tun­ne hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ko­vin mo­nia As­ko­ja. Pien­tä se­kaan­nus­ta on jos­kus tul­lut, kun naa­pu­ri­kau­pun­gis­sa asuu täys­ni­mi­kai­ma, joka on vie­lä sa­ma­ni­käi­nen kuin minä.

As­ko ar­ve­lee van­hem­pien va­lin­neen ni­men al­ku­kir­jai­men pe­rus­teel­la: si­sa­ruk­sis­ta löy­tyy esi­mer­kik­si An­ne, Ar­to ja Aar­no.

As­ko on ol­lut ai­na As­ko: lem­pi­ni­miä ei ole tar­vit­tu.

Ni­meen liit­tyy pien­tä huu­mo­ria sa­man­ni­mi­sen huo­ne­ka­lu­liik­keen vuok­si.

– Jos­kus luen mai­nok­sia, ku­ten ”As­kos­sa on ale”. Mi­nua myös hu­vit­ti, kun huo­ma­sin, et­tä Sii­ka­tör­mäl­le oli tar­jous­ten pe­rus­teel­la ti­lat­tu As­ko-ni­mi­siä ta­va­roi­ta, lei­ri­työs­sä toi­mi­va As­ko ker­too.

As­ko ei juh­li ni­mi­päi­vään­sä suu­rem­min.

– Tun­tuu kyl­lä mu­ka­val­ta, kun ni­mi­päi­vä­nä saa on­nit­te­lu­ja What­sAp­piin.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys