JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Avain­­vas­taa­va ja sau­nan läm­mit­tä­jä

Puhutaan maasta ja taivaasta
15.11.2021 10.55

Juttua muokattu:

15.11. 11:01
2021111511015920211115105500

Terttu Kärkölä

Terttu Kärkölä

Tert­tu Kär­kö­lä

Jäm­sän Kris­til­li­sel­lä Kan­sa­no­pis­tol­la on kurs­si­lai­sia vas­taa­not­ta­mas­sa ja huo­nei­den avai­mia ja­ka­mas­sa San­na Heik­ki­nen Ori­mat­ti­las­ta. Kurs­si­päi­vys­tä­jiä ha­et­tiin li­sää vii­me ke­sä­nä ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta. Lei­reis­tä ja kurs­seis­ta tyk­kää­vä­nä Heik­ki­nen in­nos­tui asi­as­ta vä­lit­tö­mäs­ti.

– Opis­to­ko­ti on ra­kas ja tän­ne on ai­na mu­ka­va tul­la. Vaik­ka olen työ­vuo­ros­sa, vii­kon­lop­pu tun­tuu omal­ta pie­nel­tä lo­mal­ta us­ko­vais­ten jou­kos­sa, hän iloit­see.

Kurs­si­päi­vys­tä­jän teh­tä­viin kuu­luu pal­vel­la kurs­si­lai­sia ma­joi­tus- ja ruo­kai­lu­a­si­ois­sa. Sa­moin sau­nan läm­mi­tys so­vit­tuun ai­kaan, muu­ta­mat kir­jal­li­set teh­tä­vät sekä avain­vas­tuu lan­ke­a­vat päi­vys­tä­jän hoi­det­ta­vik­si.

– Eteen tu­lee eri­lai­sia ky­sy­myk­siä, ja nii­hin päi­vys­tä­jä et­sii rat­kai­sun. Jos­kus tar­vi­taan li­sä­peit­toa tai pat­jaa, jos­kus on jo­kin tek­ni­nen on­gel­ma.

Heik­ki­nen on ty­käs­ty­nyt työ­vuo­roon­sa. Eh­tii­pä päi­vys­tä­jä pii­pah­taa me­nos­sa ole­vil­la kurs­seil­la­kin toi­mien­sa lo­mas­sa.

– Tämä teh­tä­vä on mi­nul­le uu­si, mut­ta tun­tuu ko­vin mie­lui­sal­ta. Saan pal­vel­la toi­sia ja an­taa omaa osaa­mis­ta­ni. Pää­sen ir­ti ar­jen ru­tii­neis­ta, ta­paan mat­ka­ys­tä­viä ja saan vir­kis­tyä us­ko­vais­ten rak­kau­den kes­kel­lä.

Oman ko­ke­muk­sen­sa pe­rus­teel­la Heik­ki­nen roh­ke­nee kan­nus­taa mui­ta­kin mu­kaan työ­hön.

– Rau­ha­nyh­dis­tys­ten eri­lai­siin teh­tä­viin kan­nat­taa ha­keu­tua. Jo­kai­sel­le löy­tyy jo­ta­kin, ja ko­kei­le­mal­la löy­tyy it­sel­le so­pi­va pal­ve­lu­paik­ka.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys