JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Lea soin­tui He­le­naan

Puhutaan maasta ja taivaasta
5.1.2020 7.05

Juttua muokattu:

9.1. 10:01
2020010910011520200105070500
Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Kaa­ri­na Hau­ki­pu­ro

Lea Pöys­kö asuu Ou­lus­sa ker­ros­ta­los­sa mie­hen­sä kans­sa. Kaik­ki 10 las­ta ovat jo läh­te­neet ko­toa.

– Elä­ke­päi­vät ovat men­neet no­pe­as­ti. Ke­säl­lä olem­me use­am­man kuu­kau­den mö­kil­lä. Siel­lä riit­tää mo­nen­lais­ta puu­has­te­lua. Las­ten per­heet vie­rai­le­vat mie­lel­lään siel­lä ja mo­net juh­lat on jär­jes­tet­ty mö­kil­lä.

Lea ker­too ole­van­sa tyy­ty­väi­nen ni­meen­sä:

– Se on ly­hyt ja sil­lä on raa­ma­tul­li­nen taus­ta.

Hän ei muis­ta van­hem­pien­sa ker­to­neen ni­men­sä taus­tas­ta.

– He ovat ha­lun­neet an­taa toi­sek­si ni­mek­si He­le­nan, mikä on mum­mo­ni nimi. Var­maan sii­hen on ha­et­tu so­pi­vaa etu­ni­meä.

Lea har­ras­taa kä­si­töi­tä, kun­to­sa­lil­la käyn­tiä ja ul­koi­lua. Ys­tä­vät ovat hä­nel­le tär­kei­tä. He ky­läi­le­vät ja mat­kus­te­le­vat yh­des­sä.

– Omien las­ten ja hei­dän per­hei­den elä­mää on mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta ja ol­la syk­kees­sä mu­ka­na. Se on elä­män rik­kaut­ta.

– Uu­del­ta vuo­del­ta toi­von, et­tä sai­sim­me ol­la ter­vee­nä ja säi­lyt­täi­sim­me us­ko­mi­sen lah­jan.

6.4.2020

Hän alen­si it­sen­sä ja oli kuu­li­ai­nen kuo­le­maan as­ti, ris­tin­kuo­le­maan as­ti. Fil. 2:8

Viikon kysymys