JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Tun­tei­ta ku­va­taan hy­vin Moo­sek­sen kir­jas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta
16.3.2020 6.30

Juttua muokattu:

13.3. 16:13
2020031316130820200316063000

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Mar­ja Mie­li­tyi­nen

Muut ää­ni­kir­jat sai­vat jää­dä tau­ol­le, kun Ar­ja Mai­nio kou­kut­tui kuun­te­le­maan Raa­mat­tua. Vaik­ka Raa­ma­tun teks­tit ovat tut­tu­ja jo vuo­si­kym­men­ten ajan ja vaik­ka hän on me­nos­sa vas­ta vii­den­nes­sä Moo­sek­sen kir­jas­sa, kuun­te­le­mi­nen on tar­jon­nut pal­jon uut­ta.

– Kai­ken kaik­ki­aan mi­nua on pu­hu­tel­lut Raa­ma­tun ajan­koh­tai­suus, vaik­ka se kuu­los­taa kli­sei­sel­tä. Täs­sä vai­hees­sa eni­ten on tuo­nut uut­ta Is­ra­e­lin kan­san erä­maa­va­el­lus, Ar­ja ku­vai­lee.

Erä­maa­va­el­lus ku­vaa ih­mis­tä ny­ky­ai­ka­na­kin:

– Ih­mi­set ovat kaik­ki niin in­hi­mil­li­siä. Tun­tei­ta ku­va­taan hy­vin ja on help­po sa­mais­tua ih­mis­ten aja­tuk­siin ja elä­mään, Ar­ja ker­too.

– Mat­kal­la kan­sa ka­pi­noi ja va­lit­ti pal­jon, mikä on kyl­lä help­po ym­mär­tää. Ai­na kun ih­mi­set us­koi­vat ja luot­ti­vat Ju­ma­laan, Ju­ma­la an­toi avun ja mat­ka su­jui. Us­kon puut­tu­es­sa mat­ka kävi kui­ten­kin vai­val­loi­sek­si. Tämä tun­tuu niin tu­tul­ta tä­nä­kin päi­vä­nä.

Eri­tyi­sen mie­leen jää­vää Ar­jal­le on ol­lut se, kun Moo­ses saa Ju­ma­lan mie­len muut­tu­maan ru­kouk­sel­la ja se, et­tä erä­maa­va­el­luk­sen ku­vauk­ses­sa Ju­ma­la on kak­si­ja­koi­nen: hän on ta­vat­to­man vi­hai­nen, mut­ta myös ää­ret­tö­män ar­mol­li­nen ja an­teek­si­an­ta­va.

25.1.2021

Tai­vaat ju­lis­ta­vat hä­nen van­hurs­kaut­taan, kaik­ki kan­sat nä­ke­vät hä­nen kun­ni­an­sa. Ps. 97:6

Viikon kysymys