JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Valo lois­taa pi­me­ne­vään il­taan

Puhutaan maasta ja taivaasta
7.8.2020 6.50

Juttua muokattu:

6.8. 17:30
2020080617303820200807065000

Rauno Saarnio

Rauno Saarnio

Rau­no Saar­nio

Mänt­sä­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lon laa­jen­nuk­sen on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Jus­si Räty. Seu­ra­sa­lin pää­ty­sei­näl­lä, pu­hu­ja­ko­rok­keen vie­res­sä on ik­ku­noi­ta. Kes­kel­lä on suu­ri ik­ku­na, joka ja­kaan­tuu nel­jään ruu­tuun. Näis­tä muo­dos­tuu tyh­jä ris­ti.

Tyh­jä ris­ti ku­vaa Jee­suk­sen so­vi­tus­työ­tä ja kuo­le­man voit­ta­mis­ta. Suu­ren ris­ti-ik­ku­nan mo­lem­min puo­lin on kak­si ka­pe­aa ja kor­ke­aa ik­ku­naa. Kol­me ik­ku­naa ku­vaa Gol­ga­tan ta­pah­tu­mia. Jee­sus kan­toi kaik­kien ih­mis­ten kuor­mat, ris­tin poik­ki­puu on kan­net­tu puo­les­ta­si.

Ris­ti-ik­ku­nan edes­sä on lä­pi­kuul­ta­va ver­ho. Ul­koa kat­so­en nä­kyy ris­ti ja ver­hon ta­ka­na hä­mä­räs­ti ih­mi­siä. Pi­me­ne­vän il­lan ai­ka­na ta­lon si­säl­lä, ver­taus­ku­val­li­ses­ti Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa, lois­taa kir­kas valo.

Ris­tin juu­rel­la on jouk­ko ih­mi­siä kuu­le­mas­sa elä­vää Ju­ma­lan sa­naa. Valo kut­suu si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Seu­ra­pen­kis­sä is­tu­es­sa nä­kee ul­ko­na var­jon lail­la kul­ke­via ih­mi­siä, yk­si on tu­los­sa, toi­nen me­nos­sa. Si­säl­lä on tur­val­lis­ta ja ko­tois­ta.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys