JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

65 prosenttia suomalaisista on kirkon jäseniä

Uutiset
27.12.2022 7.00

Juttua muokattu:

21.12. 10:31
2022122110314620221227070000

Päi­vä­mies

Kir­kon tut­ki­muk­sen ja kou­lu­tuk­sen en­nak­ko­ar­vi­on mu­kaan Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­sen­mää­rä vuo­den 2022 lo­pus­sa tu­lee ole­maan noin 3 626 000. Kir­kon jä­sen­ten osuus vä­es­tös­tä oli­si tuol­loin 65,2 pro­sent­tia. Vuot­ta ai­em­min kir­kon jä­se­nyys oli 66,5 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta.

Jä­sen­mää­rän muu­tok­siin vai­kut­ta­vat kirk­koon liit­ty­nei­den, kir­kon jä­se­nyy­des­tä eron­nei­den, al­le 1-vuo­ti­ai­den kas­tet­tu­jen sekä vuo­den ai­ka­na kuol­lei­den mää­rät.

Kir­kos­ta eron­nei­den mää­räk­si vuon­na 2022 ar­vi­oi­daan noin 59 000, vuot­ta ai­em­min se oli noin 56 000. Kas­tei­den mää­räk­si ar­vi­oi­daan noin 25 000. Vuo­den 2021 ai­ka­na kas­tet­tiin yli 26 700 al­le 1-vuo­ti­as­ta las­ta. Kas­tei­den mää­rään vai­kut­taa osal­taan myös syn­ty­vyy­den kään­ty­mi­nen las­kuun. Kuol­lei­den mää­räk­si en­na­koi­daan vii­me vuot­ta kor­ke­am­paa lu­kua, noin 50 000.

Kir­kon jä­sen­tie­to­jär­jes­tel­män mu­kaan mar­ras­kuun 2022 lo­pul­la kir­kon jä­se­niä oli 3 643 482 eli 65,5 % vä­es­tös­tä.

6.2.2023

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6

Viikon kysymys