JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

An­na en­kel­ten valo, tie­tä­jien mat­ka­kes­tä­vyys

Uutiset
24.12.2020 7.00

Juttua muokattu:

18.12. 14:06
2020121814061320201224070000

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus toi­vot­taa jou­lu­nu­me­ros­sa jul­kais­tun lu­ki­jan ru­non myö­tä on­nel­lis­ta ja siu­nat­tua jou­lun ai­kaa.

Täh­det ei­vät ka­toa

ne ovat tuol­la koko ajan.

An­na mi­nun luot­taa täh­teen

joka näyt­tää tien.

Anu Tofferi

An­na mi­nul­le sei­men ää­reen pol­vis­tu­neen rau­ha

syk­syn pi­me­ää vas­ten

an­na en­kel­ten valo

tie­tä­jien mat­ka­kes­tä­vyys

pai­men­ten sy­dän ym­mär­tää

vies­ti on tot­ta

mi­nul­le­kin.

Anu Tofferi

Iso­jen kau­pun­kien kes­kel­lä

an­na mi­nun muis­taa Beet­le­hem

Val­ti­oi­den tais­tel­les­sa joh­ta­jis­taan, muis­taa

ih­mi­nen on ih­mi­nen

Glo­ria in ex­cel­sis Deo.

Anu Tofferi

Et luo­nut pel­koa

loit ilon

joka syn­tyi ih­mi­sek­si jou­lu­na.

Jou­lu­na, jota ei voi pe­rua

ei rak­kaut­ta­kaan, joka on suu­rem­pi mui­ta.

An­na mi­nun tänä jou­lu­na muis­taa

moni kai­paa, moni on yk­sin

näi­nä päi­vi­nä, jol­loin etäi­syys

on uu­si lä­hei­syys.

Anu Tofferi

An­na mi­nun ol­la lä­hel­lä­si

pai­nau­tua tur­vaan

ja an­na va­lo­si nä­kyä teil­lä

joi­ta kul­jen, sa­nois­sa, joi­ta lau­sun, lau­lan

Oi saa­vu jo Im­ma­nu­el.

Tä­nä­kin jou­lu­na an­na mi­nul­le

sei­men ää­reen pol­vis­tu­neen rau­ha.

An­na Vir­ta­nen
Voit lu­kea li­sää ru­no­ja 16.12. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hen kak­sois­nu­me­ros­ta.

21.1.2021

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa. Joh. 1:14

Viikon kysymys