JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

CD-tal­koot vi­rit­tä­vät su­vi­seu­ra­tun­nel­maan

Uutiset
13.6.2014 9.02

SRK:n toi­mis­ton kah­vi­os­ta kuu­luu nau­rua ja pah­vi­laa­ti­kon avaa­mi­ses­ta läh­te­viä ää­niä. Työn­te­ki­jät ovat saa­neet ura­kak­seen va­rus­taa 3 600 pai­nos­ta saa­pu­nut­ta las­ten­kir­jaa muo­vi­tas­kul­la ja kah­del­la CD-le­vyl­lä en­nen su­vi­seu­ro­ja.

– Tämä on mu­ka­vaa vas­ta­pai­noa omal­le työl­le, sa­noo Kaa­ri­na Hau­ki­pu­ro, jon­ka työn­ku­vaan kuu­luu Sii­o­nin ke­vään ja Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den toi­mit­ta­mi­nen.

Toi­mis­ton työn­te­ki­jät sai­vat Jul­kai­su­myy­mä­län työn­te­ki­jöil­tä vies­tin muu­ta­maa päi­vää en­nen Ras­mus, kar­hun­ke­syt­tä­jä -kir­jan pai­nos­ta tu­loa. Vies­tis­sä kan­nus­tet­tiin kaik­kia osal­lis­tu­maan CD-le­vy­jen tas­kut­ta­mi­seen, mi­kä­li omat työ­teh­tä­vät an­ta­vat myö­ten. ”Po­ru­kal­la on mu­ka­vam­pi teh­dä, mut­ta saat käy­dä sil­loin, kun si­nul­le par­hai­ten so­pii”, sa­not­tiin vies­tis­sä.

Jul­kai­su­sih­tee­ri Maa­rit Määt­tä ker­too, et­tä kir­ja­tal­koi­ta on pi­det­ty toi­mis­tol­la en­nen­kin: syk­syl­lä li­sät­tiin CD:t Pu­das­jär­ven su­vi­seu­ra­jul­kai­suun ja edel­lis­ke­vää­nä Tai­vas­lin­na-ni­mi­seen las­ten­kir­jaan.

Ras­mus-kir­ja saa ta­ka­kan­teen­sa muo­vi­tas­kuun pa­ka­tut CD:t, jot­ka on ää­ni­tet­ty ja mo­nis­tet­tu SRK:n toi­mis­tol­la.

Su­vi­seu­rois­sa jul­kis­tet­ta­van las­ten­kir­jan Ras­mus, kar­hun­ke­syt­tä­jä on kir­joit­ta­nut An­ne Lind­fors ja lu­ke­nut ää­ni­kir­jak­si Pek­ka Ait­ta­kum­pu.

Tas­kut­ta­mi­sen ohes­sa työn­te­ki­jät ovat eh­ti­neet vil­kais­ta tuo­ret­ta te­os­ta. Sitä on kom­men­toi­tu mui­den mu­as­sa sa­noil­la: mie­len­kiin­toi­nen, lap­sen­ta­jui­nen ja läm­min. Myös Sil­ja-Ma­ria Wi­her­saa­ren ku­vi­tus on he­rät­tä­nyt ihas­tus­ta.

Teks­ti ja kuva: Kat­ri Iso­pah­ka­la

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys