JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Elämän tärkein asia oli esillä Mäntsälän talviseuroissa

Uutiset
20.1.2023 9.00

Juttua muokattu:

19.1. 10:08
2023011910081120230120090000
Mäntsälän Rauhanyhdistyksen kaksipäiväiset talviseurat jatkuivat sunnuntaina 15. tammikuuta seurakuntatalolla.

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen kaksipäiväiset talviseurat jatkuivat sunnuntaina 15. tammikuuta seurakuntatalolla.

Saara Oikarinen

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen kaksipäiväiset talviseurat jatkuivat sunnuntaina 15. tammikuuta seurakuntatalolla.

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen kaksipäiväiset talviseurat jatkuivat sunnuntaina 15. tammikuuta seurakuntatalolla.

Saara Oikarinen

Saa­ra Oi­ka­ri­nen

Mänt­sä­lä

Pe­las­tus­ta ei tar­vit­se ei­kä voi an­sai­ta, riit­tää kun ot­taa vas­taan evan­ke­liu­min ja us­koo syn­tin­sä an­teek­si.

Mänt­sä­län kir­kon suu­reen sa­liin, kau­nii­den kat­tok­ruu­nu­jen al­le oli ko­koon­tu­nut lap­sia, nuo­ria ja ai­kui­sia aloit­ta­maan Mänt­sä­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tal­vi­seu­ro­ja, jot­ka pi­det­tiin 14–15. tam­mi­kuu­ta.

– Saam­me käy­dä aloit­ta­maan seu­ro­ja puh­tain sy­dä­min, pap­pi­na toi­mi­nut Jan­ne Suo­ma­la pu­hui pai­kal­le tul­leil­le viik­ko­mes­sun aluk­si.

Eh­tool­lis­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen vie­raat oli­vat het­keä ai­em­min lau­la­neet: ”On rie­mu, kun saan tul­la sun, Her­ra, temp­pe­liis, sun por­teis­ta­si käy­dä si­säl­le py­hyyk­siis” (VK 195:1).

Ju­ma­la uh­ra­si poi­kan­sa

Suo­ma­la luki Raa­ma­tus­ta Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min en­sim­mäis­tä lu­kua. Sii­nä Jo­han­nes Kas­ta­ja kut­suu Jee­sus­ta Ju­ma­lan Ka­rit­sak­si.

– Kaut­ta ai­kain ih­mi­sel­lä on ol­lut tar­ve us­koa ja saa­da se­li­tyk­siä elä­män ta­pah­tu­mil­le, jot­ka tun­tu­vat se­lit­tä­mät­tö­mil­tä, Suo­ma­la to­te­si.

Hän se­lit­ti, mi­ten elä­män vai­keis­sa vai­heis­sa on et­sit­ty hal­lin­nan tun­net­ta uh­raa­mal­la ju­ma­lil­le. Van­ha tes­ta­ment­ti ker­too kan­so­jen epä­ju­ma­lis­ta. Sen ker­to­muk­sis­sa oli pal­vel­tu ja uh­rat­tu myös epä­ju­ma­lil­le, mis­tä pro­fee­tat va­roit­ti­vat.

Suo­ma­la loh­dut­ti, et­tä uh­raa­mi­nen päät­tyi, kun Ju­ma­la uh­ra­si poi­kan­sa. Ih­mi­sen ei tar­vit­se tä­män vuok­si teh­dä mi­tään pe­las­tuk­sen­sa eteen.

– Jo­han­nes Kas­ta­jan ju­lis­tus on edel­leen ajan­koh­tai­nen: tä­nään­kin riit­tää, kun ot­taa vas­taan evan­ke­liu­min ja us­koo syn­tin­sä an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, hän jat­koi.

Seu­ra­vie­rai­ta sali täyn­nä

Saar­nan jäl­keen mes­suun tul­leet sai­vat käy­dä eh­tool­li­sel­la. Eh­tool­lis­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen oli vie­lä il­ta­pa­la, alus­tus ja il­ta­ky­lä Mänt­sä­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Sun­nun­tai­na tal­vi­seu­rat jat­kui­vat mes­sul­la kir­kos­sa ja seu­roil­la seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Pa­rin vuo­den tau­on jäl­keen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sali oli täyn­nä seu­ra­vie­rai­ta Mänt­sä­läs­tä ja lä­hi­kun­nis­ta.

4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys