JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Espoon seurakunnat myönsivät katastrofiavustusta Israel–Palestiina-kriisiin uhreille

Uutiset
24.10.2023 14.00

Juttua muokattu:

24.10. 13:31
2023102413314620231024140000
Augusta Victoria -sairaalan työntekijöitä sairaalan aulassa. Vaikeasti sairaat potilaat tulevat Länsirannalta ja Gazasta.

Augusta Victoria -sairaalan työntekijöitä sairaalan aulassa. Vaikeasti sairaat potilaat tulevat Länsirannalta ja Gazasta.

Albin Hillert / LML

Augusta Victoria -sairaalan työntekijöitä sairaalan aulassa. Vaikeasti sairaat potilaat tulevat Länsirannalta ja Gazasta.

Augusta Victoria -sairaalan työntekijöitä sairaalan aulassa. Vaikeasti sairaat potilaat tulevat Länsirannalta ja Gazasta.

Albin Hillert / LML

Päi­vä­mies

Es­poon seu­ra­kun­nat tu­ke­vat 20 000 eu­ron avus­tuk­sel­la si­vii­lien aut­ta­mis­ta Is­ra­el-Pa­les­tii­na-krii­sis­sä. Tuki toi­mi­te­taan pe­ril­le Suo­men Lä­he­tys­seu­ran kaut­ta.

Ha­ma­sin ter­ro­ri-is­ku ja Is­ra­e­lin vas­ta­hyök­käys ovat joh­ta­neet sii­hen, et­tä Ga­zas­sa on kä­sil­lä val­ta­va hu­ma­ni­taa­ri­nen krii­si. Myös Län­si­ran­nal­la on pu­laa pe­ru­se­lin­tar­vik­keis­ta ja lääk­keis­tä.

Tu­kea ruo­kaan, lääk­kei­siin ja mui­hin pe­rus­tar­pei­siin

Län­si­ran­nal­la ja Ga­zas­sa an­net­ta­va apu on ruo­kaa, puh­das­ta vet­tä, lääk­kei­tä, ter­veys­pal­ve­lui­ta ja psy­ko­so­si­aa­lis­ta tu­kea.

Lä­he­tys­seu­ran kaut­ta tu­e­taan myös Itä-Je­ru­sa­le­mis­sa si­jait­se­van Au­gus­ta Vic­to­ria -sai­raa­lan toi­min­taa.

– Sai­raa­lan va­ka­vas­ti sai­raat po­ti­laat tu­le­vat Län­si­ran­nal­ta ja Ga­zas­ta, ja kiih­ty­nyt konf­lik­ti­ti­lan­ne on teh­nyt po­ti­lai­den ja hen­ki­lö­kun­nan liik­ku­mi­ses­ta erit­täin haas­ta­vaa ja vaa­ral­lis­ta, osin mah­do­ton­ta. Po­ti­lai­ta ja hei­dän per­heen­jä­se­ni­ään on jää­nyt sai­raa­laan ju­miin tais­te­lui­den alet­tua, ker­too Lä­he­tys­seu­ran hu­ma­ni­taa­ri­sen avun asi­an­tun­ti­ja Ei­ja Ala­jar­va.

Es­poon seu­ra­kun­tien tuen avul­la ma­joi­te­taan po­ti­lai­ta ja hei­dän per­heen­jä­se­ni­ään, tu­e­taan po­ti­lai­den ja hen­ki­lö­kun­nan ruo­ka­huol­toa ja ja­e­taan esi­mer­kik­si hy­gie­nia- ja kuu­kau­tis­tar­vik­kei­ta. Sai­raa­la vah­vis­taa tu­el­la myös lää­ke­va­ras­to­jaan ja va­rau­tuu hoi­ta­maan tais­te­luis­sa haa­voit­tu­nei­ta ih­mi­siä.

10.12.2023

Jeesus sanoo: ”Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk. 17:24

Viikon kysymys