JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hal­li­tus pur­ki ko­ro­na­e­pi­de­mi­aan liit­ty­viä ra­joit­tei­ta

Uutiset
24.6.2020 8.30

Juttua muokattu:

24.6. 08:37
2020062408370420200624083000

Kuva: Muhoksen Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva: Muhoksen Suviseurojen kuvapalvelu

Hal­li­tus on päät­tä­nyt ei­len uu­sis­ta lin­jauk­sis­ta ko­ro­na­e­pi­de­mi­aan liit­ty­en – täl­lä ker­taa eri­lai­sia ra­joit­tei­ta vä­hen­net­tiin. Val­ti­o­neu­vos­to ei enää an­na tiet­tyyn ikä­ra­jaan pe­rus­tu­vaa suo­si­tus­ta fyy­sis­ten kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä, ja suo­si­tus laa­jal­le etä­työn te­ke­mi­sel­le päät­tyy 1. elo­kuu­ta.

Yli 70-vuo­ti­ail­le ei enää eri­tyi­soh­jei­ta

Kes­kei­nen asia hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa oli se, et­tä enää mil­le­kään tie­tyl­le ikä­ryh­mäl­le ei an­ne­ta eri­tyi­siä oh­jeis­tuk­sia, jo­ten yli 70-vuo­ti­ai­den ra­joi­tuk­set siis pois­tu­vat.

Val­ti­o­neu­vos­to kui­ten­kin suo­sit­taa, et­tä lä­hi­kon­tak­teis­sa on hyvä nou­dat­taa edel­leen pi­dät­ty­vää lin­jaa yk­si­löl­lis­tä har­kin­taa käyt­tä­en.

Etä­työ­suo­si­tus pu­re­taan

Myös suo­si­tuk­set etä­työn te­ke­mi­sel­le päät­ty­vät elo­kuun alus­ta läh­tien. Ke­sä­lo­ma­kau­si hei­nä­kuus­sa mah­dol­lis­taa jous­ta­vas­ti vai­heit­tai­sen siir­ty­mi­sen koh­ti nor­maa­le­ja työn te­ke­mi­sen olo­suh­tei­ta.

Hal­li­tus ar­vi­oi asi­aa uu­des­taan, mi­kä­li epi­de­mi­a­ti­lan­ne sitä edel­lyt­tää.

Li­sä­tie­toa hal­li­tuk­sen ei­li­sis­tä lin­jauk­sis­ta löy­tyy val­ti­o­neu­vos­ton si­vuil­ta.

25.1.2021

Tai­vaat ju­lis­ta­vat hä­nen van­hurs­kaut­taan, kaik­ki kan­sat nä­ke­vät hä­nen kun­ni­an­sa. Ps. 97:6

Viikon kysymys