JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ih­mi­nen elää va­lin­to­jen kes­kel­lä

Uutiset
14.7.2020 6.30

Juttua muokattu:

14.7. 15:04
2020071415043920200714063000

Liisa Karppinen

Liisa Karppinen

Lii­sa Karp­pi­nen

Hau­ki­pu­das

Us­ko­va pää­see pe­ril­le, mut­ta maa­il­ma tar­jo­aa jat­ku­vas­ti vaih­to­eh­to­ja Ju­ma­lan sa­nal­le.

Seu­ra­vie­rai­ta ko­koon­tui Mee­ri ja Os­mo Pe­rä­ta­lon ko­tiin Ou­lun Kel­loon kuun­te­le­maan Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen net­ti­seu­ro­ja 1. hei­nä­kuu­ta. Es­ko Mat­ti­la pu­hui Sa­kar­jan kir­jan poh­jal­ta. Teks­ti ker­too ver­taus­ku­val­li­ses­ti ih­mis­kun­nas­ta ja sii­tä, kuin­ka vain yk­si osa sii­tä pää­see pe­ril­le tai­vaan val­ta­kun­taan.

”Ja pi­tää ta­pah­tu­man, sa­noo Her­ra, et­tä jo­kai­ses­sa maa­kun­nas­sa kak­si osaa hä­vi­ää ja huk­kuu, ja kol­mas osa sii­hen jää­pi. Ja kol­man­nen osan tah­don minä vie­dä tu­len lä­vit­se, ja puh­dis­taa sen, niin kuin ho­pia puh­dis­te­taan, ja tah­don sen kir­kas­taa, niin kuin kul­ta kir­kas­te­taan. Nämä mi­nun ni­me­ä­ni avuk­si huu­ta­vat, ja minä tah­don hei­tä kuul­la ja sa­noa: se on mi­nun kan­sa­ni: ja hei­dän pi­tää sa­no­man: Her­ra mi­nun Ju­ma­la­ni.” (Sak. 13:8–9.)

Hyvä vai paha?

Mat­ti­la taus­toit­ti ai­kaa, jol­loin Sa­kar­ja eli. Hän oli pap­pis­su­kua ja aloit­ti toi­min­tan­sa pak­ko­siir­to­lai­suu­des­ta pa­laa­mi­sen ai­kaan 520 eKr.

Teks­ti ker­too ih­mi­sen omas­ta va­lin­nas­ta hy­vän ja pa­han vä­lil­lä. Ju­ma­la an­taa ih­mi­sel­le va­lin­nan mah­dol­li­suu­den, mut­ta us­ko on Ju­ma­lan työ. Ju­ma­la tie­si ih­mi­sen heik­kou­den jo luo­mi­sen het­kel­lä.

Mat­ti­la muis­tut­ti, mi­ten Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tais­te­le­va val­ta­kun­ta ja jo­kai­nen ih­mi­nen käy tais­te­lua omas­sa si­sim­mäs­sään. Va­lin­to­ja jou­tuu te­ke­mään joka het­ki, ja vi­hol­li­nen löy­tää jo­kai­se­na ai­ka­kau­te­na so­pi­vat kons­tit, joil­la tah­too erot­taa ih­mi­sen elä­väs­tä us­kos­ta. Se saa ky­sy­mään: sa­noi­ko Ju­ma­la to­del­la niin?

Evan­ke­liu­min sa­no­ma on tar­jol­la

– Ju­ma­la rii­suu mei­tä ah­taas­sa por­tis­sa. Us­ko on lah­ja ei­kä us­ko ole kil­voi­tuk­ses­sa vaan ar­mos­sa, Mat­ti­la pu­hui.

– Yk­sin­ker­tai­ses­sa saar­nas­sa kuu­luu hyvä sa­no­ma syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta. Päi­vän lap­se­na on tur­val­lis­ta teh­dä mat­kaa. Ju­ma­la muis­tut­taa, et­tä eläm­me vain het­ken.

Mat­ti­la pu­hui sii­tä, kuin­ka ny­ky­ään evan­ke­liu­min sa­no­man voi kuul­la in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä koko maa­il­mas­sa. Hän sa­noi, et­tä Ju­ma­la pu­hal­si ih­mi­seen elä­vän hen­gen, kai­puun Ju­ma­laan. Kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan kuu­luu yhä sen ul­ko­puo­lel­la ole­vil­le.

– Kun kuu­let Ju­ma­lan ää­nen, älä siir­rä pa­ran­nus­ta huo­mi­seen, vaan us­ko syn­ti­si an­teek­si ja siir­ry pi­mey­des­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys