JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

It­se­näi­syys­päi­vä­nä juh­li­taan va­paa­ta Suo­mea

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
6.12.2014 9.13

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123484520141206091300

Tä­nään vie­te­tään it­se­näi­syys­päi­vää ja juh­lis­te­taan 97-vuo­ti­as­ta Suo­mea mo­nin ta­voin. Kir­kois­sa vie­te­tään ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia, jois­sa kii­te­tään maam­me va­pau­des­ta ja it­se­näi­syy­des­tä. Ru­kouk­sis­sa muis­te­taan isän­maa­ta ja kan­saa. Ohei­ses­sa Nii­lo Rau­ha­lan ru­nos­sa pu­hu­taan su­ku­pol­vien työs­tä ja tai­ta­vas­ta ra­ken­ta­mi­ses­ta.

It­se­näi­syys­päi­vä on kan­sal­li­nen juh­la­päi­vä. It­se­näi­syy­tem­me al­ku­a­jois­ta läh­tien on seu­ra­kun­nis­sa sil­loin pi­det­ty ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia.

It­se­näi­syys­päi­vä­nä mo­net vie­rai­le­vat hau­taus­maal­la muis­ta­mas­sa eri­tyi­ses­ti san­ka­ri­vai­na­jia. Li­put lie­hu­vat, ja it­se­näi­syys­päi­vän il­ta­na on ol­lut ta­pa­na sy­tyt­tää ik­ku­noil­le kak­si kynt­ti­lää kel­lo 18–20.

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus toi­vot­taa lu­ki­joil­le hy­vää it­se­näi­syys­päi­vää ohei­sen ru­non myö­tä.

Tee meis­tä ra­ken­ta­jia

Her­ra, sinä kai­ken ra­ken­ta­ja,

joka teit me­ren ja muo­toi­lit sen ran­nat,

joka teit vir­ran ja las­kit sen vuo­laa­na me­ren hel­maan,

sinä näy­tit ih­mi­sel­le: Kat­so tätä ran­taa, näi­tä saa­ria,

ota si­ja­si ja ra­ken­na.

Tänä päi­vä­nä kät­tem­me työn lo­mas­sa

me pyy­däm­me si­nul­ta, Her­ra:

An­na mei­dän vie­lä­kin ra­ken­taa,

an­na nos­tu­rien piir­tyä tai­vas­ta vas­ten kau­pun­kim­me yl­lä,

lah­joi­ta meil­le kai­kil­le asu­mi­sen ilo,

uu­sien ko­tien tyy­ty­väi­set kas­vot.

Her­ra, sinä sää­sit meil­le ajan ja pai­kan työ­täm­me var­ten,

joka uur­taa ot­saam­me ja pu­ser­taa sii­tä hien.

Sal­li vie­lä­kin ka­tu­jem­me täyt­tyä työ­hön me­ne­vien

ja työs­tä pa­laa­vien jou­kos­ta.

An­na teh­tait­ten ää­nien ku­mis­ta su­ku­pol­vien yli

tau­ko­a­mat­to­ma­na vies­ti­nä:

Tääl­lä me olem­me asu­neet,

tääl­lä ovat voi­mam­me vir­ran­neet työ­hön kuin me­reen.

An­na meil­le jos­kus kii­ree­tön het­ki,

et­tä py­säh­tyi­sim­me kun­ni­oit­ta­maan nii­tä,

jot­ka ovat hil­jaa teh­neet työn­sä,

hil­jaa ra­ken­ta­neet meil­le tätä päi­vää

ja hil­jaa men­neet pois.

Her­ra, nos­ta vie­lä­kin kä­te­si yli kät­tem­me työn.

Her­ra, sinä olet sää­tä­nyt myös,

et­tei tääl­lä ole mi­tään py­sy­väis­tä.

Me tu­lem­me ja me­nem­me pois niin kuin van­ha puu­ta­lo,

joka jos­kus on ol­lut läm­min koti

mut­ta joka jo­na­kin päi­vä­nä re­vi­tään alas.

Vain sinä olet ian­kaik­ki­nen, vain si­nus­sa on toi­vo

läpi kai­ken ra­ken­ta­mi­sen, muut­tu­mi­sen ja ka­to­a­vai­suu­den.

Tänä päi­vä­nä me ru­koi­lem­me si­nua:

Lah­joi­ta meil­le jo­kai­sel­le ym­mär­rys tart­tua kiin­ni

sa­naa­si,

niin et­tä oli­sim­me tai­ta­via ra­ken­ta­jia,

jot­ka kai­va­vat pe­rus­tuk­sen läpi hie­kan

kiin­te­ään kal­li­oon saak­ka.

Nii­lo Rau­ha­la (Lä­hel­lä py­hää aa­mua, SRK 1979)

Kuva: Jar­mo Määt­tä

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys