JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jou­lu­lau­luil­lan pu­heen­vuo­ro kan­nus­ti luot­ta­maan Ju­ma­laan

Uutiset
7.12.2019 6.10

Ny­kyi­nen Kus­taa Aa­dol­fin kirk­ko Ii­sal­mes­sa val­mis­tui vuon­na 1779. Se on toi­mi­nut pe­rin­tei­sen jou­lu­lau­luil­lan pi­to­paik­ka­na vuo­des­ta 1990 läh­tien.

Ii­sal­men jou­lu­lau­luil­ta ko­ko­si 30. mar­ras­kuu­ta 2019 vä­keä lau­la­maan jou­lu­lau­lu­ja Kus­taa Aa­dol­fin kirk­koon. Ti­lai­suus al­koi Mira Luk­ka­rin ja Da­rius Pyl­vai­sen mu­siik­kie­si­tyk­sel­lä ja Kyös­ti Karp­pi­sen pi­tä­mäl­lä al­ku­har­tau­del­la.

Joululauluillan säestyksistä vastasivat Laura Räihä ja Hannu Virpi.

Joululauluillan säestyksistä vastasivat Laura Räihä ja Hannu Virpi.

Karp­pi­nen kiit­ti Ju­ma­laa sen joh­dos­ta, et­tä hän an­toi Poi­kan­sa syn­tyä jou­lu­yö­nä maa­il­maan val­mis­taak­seen hä­neen us­ko­vil­le ian­kaik­ki­sen elä­män tai­vaas­sa.

Oh­jel­ma jat­kui il­ta­ky­läl­lä Kan­gas­lam­min ala­kou­lul­la, jos­sa aluk­si oli jou­lu­e­van­ke­liu­miin pe­rus­tu­va jou­lu­ku­va­el­ma. Han­nu In­ke­roi­nen piti pu­heen­vuo­ron Hän säät ja il­mat sää­tää vir­ren 462, Soi kun­ni­ak­si Luo­jan, poh­jal­ta.

Elä­män tär­kein asia on et­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kaut­taan, Han­nu In­ke­roi­nen muis­tut­ti.

Maa­il­ma on Ju­ma­lan kä­des­sä

In­ke­roi­nen ko­ros­ti, et­tä pu­heen­vuo­ro ei ole kan­na­not­to il­mas­ton­muu­tok­seen, sen puo­les­ta tai sitä vas­taan.

– Tä­män pu­heen­vuo­ron tar­koi­tuk­se­na on huo­jen­taa mie­liä ja he­rät­tää sekä el­vyt­tää luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan kaik­ki­val­tiu­teen.

In­ke­roi­nen muis­te­li ai­van Raa­ma­tun al­ku­leh­dil­lä ker­rot­ta­vaa luo­mis­ker­to­mus­ta, jos­sa Ju­ma­la loi kai­ken tyh­jäs­tä Sa­nal­laan.

– Kun kaik­ki oli luo­tu, hän to­te­si, et­tä kaik­ki on hy­vää. Ih­mi­sel­le Ju­ma­la an­toi teh­tä­vän vil­jel­lä ja var­jel­la Ee­de­nin puu­tar­haa. Kun Ju­ma­la on kai­ken luo­nut, hän tu­lee myös ker­ran kai­ken hä­vit­tä­mään, lu­pauk­sen­sa mu­kaan. Sen jäl­keen on us­ko­vai­sel­la ih­mi­sel­lä osa­naan ikui­nen tai­vaan ilo, va­kuut­ti pu­heen­vuo­ron käyt­tä­jä.

Us­ko on tär­kein asia

– Ih­mi­sen vel­vol­li­suus on huo­leh­tia sii­tä, et­tä tämä maa­pal­lo ja sen luon­non­va­rat kes­tä­vät ja riit­tä­vät lop­puun as­ti. Saam- me ru­koil­la tä­hän vii­saut­ta ja voi­maa Ju­ma­lal­ta. Pie­nil­lä te­oil­la on mer­ki­tys­tä. Ei ole vää­rin kan­taa huol­ta ym­pä­ris­tös­tä ja elää kes­tä­väs­ti, luon­toa suo­jel­len ja kun­ni­oit­ta­en, sa­noi In­ke­roi­nen.

In­ke­roi­nen muis­tut­ti, et­tä jos ym­pä­ris­tö­tie­toi­suus ja huo­li ym­pä­ris­tös­tä al­kaa nous­ta elä­mäm­me tär­keim­mäk­si asi­ak­si ja on vie­mäs­sä mei­tä kau­em­mak­si Ju­ma­las­ta ja toi­sis­ta us­ko­vai­sis­ta, on syy­tä huo­leen.

– Tär­keim­mäk­si asi­ak­si Jee­sus neu­voo vuo­ri­saar­nan­sa lo­pus­sa et­si­mään en­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kaut­tan­sa.

Lue 4.12. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä osal­lis­tu­jien kom­ment­te­ja il­las­ta.