JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Juha Luok­ka­la lap­si- ja per­he­työn asi­an­tun­ti­jak­si

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
20.1.2017 10.19

Juttua muokattu:

1.1. 11:16
2020010111161020170120101900

SRK:n työ­va­li­o­kun­ta va­lit­si ko­kouk­ses­saan 19. tam­mi­kuu­ta SRK:n lap­si- ja per­he­työn asi­an­tun­ti­jan teh­tä­vään Juha Luok­ka­lan Tyr­nä­väl­tä. Teh­tä­vää haki yk­si­tois­ta hen­ki­löä, jois­ta haas­tat­te­luun kut­sut­tiin kuu­si.

Lap­si- ja per­he­työn asi­an­tun­ti­ja vas­taa muun mu­as­sa SRK:n jär­jes­tö­rip­pi­kou­lu­jen suun­nit­te­lus­ta ja to­teu­tuk­ses­ta sekä rip­pi­kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­nan rek­ry­toi­mi­ses­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta. Teh­tä­vään kuu­luu myös rau­ha­nyh­dis­tys­ten lap­si- ja nuo­ri­so­työ­muo­to­jen tu­ke­mi­nen sekä osal­lis­tu­mi­nen per­he-ja di­a­ko­ni­a­työn suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen.

Juha Luok­ka­la aloit­taa teh­tä­väs­sään aluk­si osa-ai­kai­se­na ja siir­tyy myö­hem­min ke­vääl­lä pää­toi­mi­sek­si jä­tet­ty­ään Sii­ka­lat­van vs. kirk­ko­her­ran teh­tä­vät.

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys