JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Juk­ka Kes­ki­ta­lo Ou­lun piis­pak­si

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
15.8.2018 15.06

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281320180815150600

Tä­nään pi­de­tys­sä Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pan­vaa­lis­sa Kirk­ko­hal­li­tuk­sen kans­li­a­pääl­lik­kö Juk­ka Kes­ki­ta­lo sai yli puo­let an­ne­tuis­ta ää­nis­tä ja tuli suo­raan va­li­tuk­si Ou­lun seu­raa­vak­si piis­pak­si.

ää­ni­mää­rät ja­kau­tui­vat kol­men eh­dok­kaan kes­ken seu­raa­vas­ti: Juk­ka Kes­ki­ta­lo sai yh­teen­sä 597 ään­tä, Nii­lo Pe­so­nen 261 ään­tä ja Juk­ka Hau­ta­la 145 ään­tä. Vaa­lin ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 88,7 %. Kes­ki­ta­lo sai 59,4 pro­sent­tia kai­kis­ta vaa­lis­sa an­ne­tuis­ta ää­nis­tä.

ää­ni­oi­keus oli hiip­pa­kun­nan pa­peil­la sekä sa­mal­la mää­räl­lä seu­ra­kun­tien va­lit­se­mil­la maal­lik­ko­jä­se­nil­lä. ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja oli yh­teen­sä 1133.

ään­ten­las­ken­nen tu­lok­set vah­vis­te­taan tors­tai­na kel­lo 14 al­ka­vas­sa tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin is­tun­nos­sa.

Uu­si piis­pa aloit­taa teh­tä­väs­sään 1.11.2018. Piis­pan vir­kaan­vih­ki­mys jär­jes­te­tään Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa 11.11.2018.

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen kans­li­a­pääl­lik­kö, TT Juk­ka Kes­ki­ta­lo on syn­ty­nyt vuon­na 1962. Hä­net vi­hit­tiin pa­pik­si vuon­na 1988. Vuon­na 1999 hän väit­te­li te­o­lo­gi­an toh­to­rik­si. Kes­ki­ta­lo on toi­mi­nut kirk­ko­hal­li­tuk­sen kans­li­a­pääl­lik­kö­nä vuo­des­ta 2010.

Kuva: Kir­kon ku­va­pank­ki / Aar­ne Or­mio

5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys