JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Julkaisuviikko alkaa sunnuntaina – tutustu uuteen julkaisukuvastoon

Uutiset
15.11.2023 13.00

Juttua muokattu:

16.11. 07:58
2023111607585320231115130000

SRK:n jul­kai­su­viik­ko al­kaa tu­le­va­na sun­nun­tai­na. Viik­koa vie­te­tään 19.–26. mar­ras­kuu­ta. Uu­tuuk­sis­ta ker­ro­taan jul­kai­su­ku­vas­tos­sa, joka il­mes­tyy Päi­vä­mie­hen liit­tee­nä 15. mar­ras­kuu­ta.

Jul­kai­su­ku­vas­ton säh­köi­nen ver­sio löy­tyy jul­kai­su­myy­mä­län verk­ko­si­vuil­ta.

SRK lä­het­tää uu­sien jul­kai­su­jen jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den 19. mar­ras­kuu­ta kel­lo 13 Yo­u­Tu­bes­sa SRKnyt-ka­na­val­la. Tal­len­ne on kat­sot­ta­vis­sa myös jäl­ki­kä­teen.

Ti­lai­suu­des­sa jul­kis­te­taan vii­si uut­ta tuo­tet­ta: Pek­ka Tuo­mi­kos­ken kir­ja Syn­tien an­teek­si­an­ta­mus Uu­den tes­ta­men­tin va­los­sa, jou­lu­mu­siik­kia inst­ru­men­taa­li­ver­si­oi­na si­säl­tä­vä Ko­din jou­lu -ää­ni­te, Ma­til­da Nis­si­sen nuor­ten­ro­maa­ni Huo­mi­sen lau­lu, Sal­la Si­vu­lan kir­joit­ta­ma ro­maa­ni In­no­Cen­ter ja las­ten ku­va­kir­ja Jos mi­nul­la oli­si pik­ku­sis­ko. Sen on kir­joit­ta­nut An­na Vir­ta­nen ja ku­vit­ta­nut Eli­sa Heik­ki­lä.

Jul­kai­su­vii­kon lo­puk­si, 26. mar­ras­kuu­ta, Sei­nä­jo­en rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä vie­te­tään Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­jen kii­tos­juh­laa, jois­sa jul­kis­te­taan su­vi­seu­ra­jul­kai­su Si­nun sa­na­si on valo mi­nun mat­kal­la­ni.

Jul­kai­su­vii­kon ai­ka­na myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä on jul­kai­su­e­sit­te­ly­jä. Jul­kai­su­viik­ko­jen ta­voit­tee­na on pi­tää esil­lä SRK:n jul­kai­su­ja ja ava­ta jul­kai­su­työn mer­ki­tys­tä sekä käyt­tä­jien et­tä evan­ke­liu­min työn kan­nal­ta.

10.12.2023

Jeesus sanoo: ”Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk. 17:24

Viikon kysymys