JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­lan ar­mon ym­pä­röi­mi­nä Ylö­jär­ven seu­rois­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
20.7.2019 7.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444620190720070000

Oma ko­ke­mus ar­mos­ta aut­taa ole­maan ar­mah­ta­vai­nen myös toi­sia ih­mi­siä koh­taan, il­me­ni Ylö­jär­vel­lä pi­de­tyis­sä seu­rois­sa.

Hei­nä­kui­sis­sa seu­rois­sa ai­hee­na oli päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tin (Luuk. 6:36–42) mu­kaan ar­mol­li­suus.

Heik­ki Rii­hi­mä­ki muis­te­li pu­hees­saan use­am­pia Raa­ma­tun koh­tia, jois­sa syn­ti­nen ih­mi­nen sai tun­tea joko toi­sen ih­mi­sen tai Ju­ma­lan ar­mah­dus­ta. Hän muis­tut­ti, et­tä meis­tä­kin jo­kai­nen on ar­mah­det­tu syn­ti­nen, ja sen vuok­si oli­si tär­ke­ää ol­la it­se ar­mah­ta­vai­nen mei­tä vas­taan rik­ko­nei­ta koh­taan.

Majurin perhe tuli seuroihin Hämeenkyröstä.

Majurin perhe tuli seuroihin Hämeenkyröstä.

Rii­hi­mä­ki pu­hui myös tuo­mit­se­mi­ses­ta, joka on ar­mah­ta­mi­sen vas­ta­koh­ta.

– Me em­me näe tois­tem­me sy­dä­miin, vain Ju­ma­la nä­kee, ja hän tuo­mit­see niin kuin oi­ke­ak­si kat­soo.

Ju­ma­lan sana neu­voo mei­tä jut­te­le­maan syn­tiä teh­neen kans­sa, lä­hes­ty­en nöy­räs­ti ja al­ta­päin.

– Mei­dän on hyvä muis­taa, et­tä tut­kim­me en­sin omaa ti­laam­me ja sitä, mitä meil­le it­sel­lem­me kuu­luu en­nen kuin alam­me ´kai­vaa ros­kaa vel­jem­me sil­mäs­tä´.

10-vuotiaan Onnin mielestä seuroissa on tärkeää käydä, että pysyy uskomassa.

10-vuotiaan Onnin mielestä seuroissa on tärkeää käydä, että pysyy uskomassa.

Toi­sen seu­ra­pu­heen pi­tä­neen Il­ma­ri Kor­ho­sen teks­ti oli en­sim­mäi­ses­tä Pie­ta­rin kir­jees­tä, vii­den­nes­tä lu­vus­ta. Hän pu­hui loh­dul­li­ses­ti, et­tä täy­sin il­man omaa an­si­o­tam­me saam­me us­koa it­sem­me pa­hoi­na py­hik­si ja syn­ti­si­nä van­hurs­kaik­si.

– Tä­nään­kin saam­me ol­la ar­mos­ta us­ko­mas­sa. Mei­dän ei tar­vit­se va­ras­toi­da us­koa, riit­tää kun nyt jak­sam­me luot­taa, et­tä Ju­ma­la pi­tää omis­taan hy­vän huo­len. Jee­sus on lu­van­nut siu­na­ta myös pie­net ty­töt ja po­jat.

Seu­rat päät­tyi­vät tur­val­li­ses­ti Her­ran siu­nauk­seen.

Teks­ti: Riit­ta Rii­ko­la

Ku­vat: Dag Wall ja Riit­ta Rii­ko­la

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys