JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­lan­pal­ve­lus kut­sui suu­riin pi­toi­hin

Uutiset
30.6.2019 20.05

Su­vi­seu­ro­jen sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen ai­hee­na oli kirk­ko­vuo­den tee­man mu­kai­ses­ti Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kut­sun kuu­le­mi­sen tär­keys.

Saar­nas­saan kap­pa­lai­nen Sam­po Luuk­ko­nen pu­hui päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tin poh­jal­ta (Luuk. 14: 16–24). Teks­ti ker­toi suu­ris­ta pi­dois­ta, jot­ka jär­jes­tet­tiin fa­ri­seus­ten joh­to­mie­hen ko­to­na.

Juh­laan kut­su­tut oli­vat jo ai­kai­sem­min saa­neet en­sim­mäi­sen kut­sun. Toi­sen kut­sun saa­des­saan vie­rail­le il­maan­tui eri­lai­sia es­tei­tä juh­laan pää­syl­le.

Yk­si kut­sun saa­neis­ta ker­toi os­ta­neen­sa juu­ri pel­lon ja toi­nen här­kä­pa­rin, joi­ta hei­dän täy­tyi men­nä kat­so­maan. Kol­mas sa­noi men­neen­sä juu­ri nai­mi­siin. Kiel­täy­ty­mis­ten syyt oli­vat sel­väs­ti ve­ruk­kei­ta eli te­ko­syi­tä tai ali­be­ja.

– Mik­si juh­laan ei ha­lut­tu tul­la? Mik­si Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kut­su ei kel­paa ih­mi­sil­le? Mil­lai­sia ve­ruk­kei­ta Ju­ma­lan kut­sun kuu­le­mi­seen on tänä ai­ka­na, Luuk­ko­nen ky­syi.

Kut­sun saa­jan kan­nat­taa py­säh­tyä kuu­le­maan, mi­hin hän­tä kut­su­taan.

– Saam­me pyy­tää Ju­ma­lal­ta voi­mia ko­kea kut­su niin tär­ke­äk­si, et­tä osal­lis­tu­mi­sen es­tei­tä ei nou­si­si. Saam­me pyy­tää voi­mia, et­tä jak­sam­me hil­jen­tyä elä­mäm­me tär­keim­män asi­an ää­rel­le.

Kut­su on voi­mas­sa

Kun en­sim­mäi­sen kut­sun saa­neet ei­vät ot­ta­neet tois­ta kut­sua vas­taan, se laa­jen­net­tiin se­ka­kan­sal­le, köy­hil­le, raa­ja­ri­koil­le, so­keil­le ja ram­moil­le. Sel­lai­set, joil­la ei it­sel­lään ol­lut mi­tään an­net­ta­vaa, ot­ti­vat evan­ke­liu­min kut­sun ilol­la vas­taan.

– On­ko meil­lä va­raa sa­noa, et­tä mi­nul­la on mah­dol­li­suus so­vit­taa syn­nit omal­la ta­val­la­ni? El­lei Kris­tus oli­si so­vit­ta­nut syn­te­jäm­me, meil­lä ei oli­si mah­dol­li­suut­ta saa­da tois­ta kut­sua tai­vaan juh­la-ate­ri­al­le, Luuk­ko­nen pu­hui.

Teks­tin lo­pus­sa kut­sun esit­tä­jä tuli sa­no­maan, et­tä hän on vä­lit­tä­nyt kut­sua niin kuin isän­tä käs­ki, mut­ta juh­lis­sa on vie­lä ti­laa.

– Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­ja ei oli­si jär­jes­tet­ty, jos juh­la­ta­lo oli­si jo täyn­nä. Kuu­le tämä kut­su ja us­ko syn­nit an­teek­si. Evan­ke­liu­mi on voi­ma, joka vie us­ko­jan pe­ril­le tai­vaan juh­laan.

Teks­ti: Mai­ja Hin­tik­ka

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu