JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ki­pe­rä ky­sy­mys kum­mi­mää­rän ka­ven­ta­mi­ses­ta kir­kol­lis­ko­kouk­sen kä­sit­te­lys­sä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
8.5.2019 19.18

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120190508191800

https://www.yo­u­tu­be.com/em­bed/LknHBRQYvMQ

Kir­kol­lis­ko­kouk­seen tuli aloi­te, joka si­säl­si eh­do­tuk­sen yh­des­tä kum­mis­ta kas­tet­ta­val­le lap­sel­le. Asi­al­la on puo­len­sa ja puo­len­sa, to­te­aa kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­ja Jo­han­na Lu­mi­jär­vi.

Kum­mius on tär­keä syy kuu­lua kirk­koon ja jopa liit­tyä sii­hen, ker­too Jo­han­na Lu­mi­jär­vi, kir­kol­lis­ko­kouk­sen maal­lik­ko­jä­sen Es­poon hiip­pa­kun­nas­ta. On­gel­ma on se, et­tä on ole­mas­sa van­hem­pia, joi­den on vai­ke­aa löy­tää lap­sel­leen sää­dök­sen mu­kai­sia kum­me­ja. Sää­dös kuu­luu, et­tä kas­tet­ta­va lap­si tar­vit­see vä­hin­tään kak­si kon­fir­moi­tua ja lu­te­ri­lai­seen kirk­koon kuu­lu­vaa kum­mia. Kir­kol­lis­ko­kous jat­kaa aloit­teen kä­sit­te­lyä va­li­o­kun­nis­sa.

Aloit­tees­sa ha­lu­taan pois­taa kirk­ko­jär­jes­tyk­sen koh­ta kum­mien mää­räs­tä.

– Yk­si kum­mi on [ny­ky­ään] mah­dol­li­nen, mut­ta kirk­ko­her­ran lu­val­la eli käy­tän­nös­sä ai­na pyy­det­tä­es­sä, Lu­mi­jär­vi taus­toit­taa.

Ko­kouk­sen ke­vä­tis­tun­to jat­kuu per­jan­tai­hin 10.5.2019 as­ti. Päi­vä­mies ra­por­toi kuu­lu­mi­sia pai­kan pääl­tä tä­nään kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na.

Jut­tua muo­kat­tu 9.5.2019 klo 9:10 ja li­sät­ty Lu­mi­jär­ven kom­ment­ti: Kum­mi­a­loi­te ei ole osa kas­te- ja kum­mius­han­ket­ta, ku­ten jut­tu ai­em­min ker­toi, vaan yk­sit­täi­nen edus­ta­ja-aloi­te. Aloi­tet­ta kä­si­tel­lään use­am­mas­sa va­li­o­kun­nas­sa.

5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys