JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkolliskokous alkaa tänään Turussa

Uutiset
6.11.2023 12.30

Juttua muokattu:

6.11. 13:36
2023110613362420231106123000
Kuvituskuva kirkolliskokouksesta vuoden takaa.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta vuoden takaa.

Johanna Lumijärvi

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta vuoden takaa.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta vuoden takaa.

Johanna Lumijärvi

Saa­ra Ko­leh­mai­nen

Toi­mi­kau­ten­sa vii­mei­seen is­tun­toon ko­koon­tu­va kir­kol­lis­ko­kous on kool­la Tu­rus­sa Lin­nas­mä­en opis­tol­la 6.–10. mar­ras­kuu­ta.

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen ava­jais­mes­su pi­de­tään Maa­ri­an kir­kos­sa kel­lo 13. Mes­sus­sa saar­naa Es­poon hiip­pa­kun­nan pap­pi­se­dus­ta­ja Hei­di Zit­ting. Mes­sua ja kir­kol­lis­ko­kouk­sen täy­sis­tun­to­ja voi seu­ra­ta strii­min vä­li­tyk­sel­lä. Strii­mit jul­kais­taan Kir­kon ka­na­va -ni­mi­sel­lä Yo­u­tu­be-ka­na­val­la.

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma avaa kir­kol­lis­ko­kouk­sen kel­lo 15. Kir­kol­lis­ko­kouk­sen kä­sit­te­lyyn tu­le­vat muun mu­as­sa kir­kon kes­kus­ra­has­ton ja kir­kon elä­ke­ra­has­ton ta­lou­sar­vi­ot vuo­del­le 2024 ja toi­min­ta- ja ta­lous­suun­ni­tel­mat vuo­sil­le 2024−2026 sekä muu­to­se­si­tys kir­kon kes­kus­ra­has­ton vuo­den 2024 ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­seen.

Kä­sit­te­lyyn tu­le­vat myös kirk­ko­hal­li­tuk­sen muu­to­se­si­tyk­set kirk­ko­lain 3 ja 8 lu­kuun. Kirk­ko­hal­li­tus esit­tää kirk­ko­lain 8 lu­vun muut­ta­mis­ta di­a­ko­ni­a­työs­sä ker­ty­vien hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn osal­ta. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä esi­te­tään sel­key­tet­tä­väk­si kirk­ko­lain 3 lu­kua, jos­sa sää­de­tään muun mu­as­sa mah­dol­li­suu­des­ta siir­tää pää­tös­val­taa seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä ja mää­rä­e­nem­mis­töä vaa­ti­vis­ta yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton pää­tök­sis­tä.

Päi­vä­mies uu­ti­soi pää­tök­sis­tä myö­hem­min täl­lä vii­kol­la ja en­si vii­kol­la pai­ne­tus­sa leh­des­sä.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys