JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kol­mat­ta ker­taa Keu­ruul­la

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
18.7.2019 6.07

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444520190718060700

Jäm­sän opis­to­seu­rat pi­de­tään Keu­ruul­la 18.–21. hei­nä­kuu­ta. Seu­ro­jen tun­nus­lau­seek­si on va­lit­tu Jee­suk­sen sa­nat Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­ta: "Minä olen maa­il­man valo".

Jäm­sän opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään jo kol­mat­ta ker­taa Keu­ruul­la, Ison Kir­jan alu­eel­la.

– Kent­tä on ta­sai­nen ja kan­ta­va. Sii­nä on val­mii­na väy­liä, joil­la on help­po liik­kua myös las­ten­rat­tai­den kans­sa. Seu­ra-alu­eel­la on hy­vin ti­laa kai­kil­le tu­li­joil­le ja li­sä­mu­ka­vut­ta tuo­vat val­miit suih­kut ja ves­sat, ke­huu tä­män vuo­den kent­tä­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Vil­le Kaik­ko­nen.

Kent­tä­mak­su on vä­hän isom­pi kuin ai­em­min juu­ri sik­si, et­tä alue tar­jo­aa lei­rin­tä­a­lu­een olo­suh­teet. Seu­ro­jen siir­ty­mi­nen Jäm­sän opis­ton lä­hei­syy­des­tä Keu­ruul­le on saat­ta­nut hi­das­taa joi­den­kin pää­tös­tä läh­teä seu­roi­hin.

Pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Töl­li muis­tut­taa kui­ten­kin, et­tä esi­mer­kik­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta etäi­syyt­tä ei ole tul­lut li­sää kuin 60 ki­lo­met­riä.

– Seu­rat jär­jes­te­tään kes­kel­lä hie­noa kes­ki­suo­ma­lais­ta mai­se­maa hy­vis­sä olo­suh­teis­sa. Sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tu­loa Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon!

Teks­ti: An­ne Es­ko­la

5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys