JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ko­ro­na ra­joit­taa yhä SRK:n toi­min­taa

Uutiset
8.1.2021 10.00

Juttua muokattu:

8.1. 09:59
2021010809595920210108100000
Leiritoiminta on pysähdyksissä tammikuun loppuun asti. Kuvassa Maitoisten leirikeskus.

Leiritoiminta on pysähdyksissä tammikuun loppuun asti. Kuvassa Maitoisten leirikeskus.

SRK:n kuva-arkisto

Leiritoiminta on pysähdyksissä tammikuun loppuun asti. Kuvassa Maitoisten leirikeskus.

Leiritoiminta on pysähdyksissä tammikuun loppuun asti. Kuvassa Maitoisten leirikeskus.

SRK:n kuva-arkisto

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

SRK:n lei­ri­toi­min­ta on yhä tau­ol­la ja rip­pi­kou­lun tal­vi­päi­vät siir­ty­vät myö­hem­pään ke­vää­seen.

SRK on päät­tä­nyt, et­tä lei­ri­toi­min­ta kai­kis­sa lei­ri­kes­kuk­sis­sa on tau­ol­la tam­mi­kuun lop­puun as­ti.

Ko­ro­na vii­vyt­tää myös ke­sän 2021 rip­pi­kou­lu­lais­ten oh­jel­maa, sil­lä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­en rip­pi­kou­lun tal­vi­päi­vät siir­re­tään myö­hem­pään ajan­koh­taan.

Al­ku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mu­kaan tal­vi­päi­vät oli­si jär­jes­tet­ty tam­mi-hel­mi­kuun ku­lu­es­sa. Nyt ta­voit­tee­na on, et­tä rip­pi­kou­lu­lai­set pää­se­vät ko­koon­tu­maan huh­ti­kuun ai­ka­na. Tar­kem­mat tal­vi­päi­vien pai­kat ja ajat tie­do­te­taan rip­pi­kou­lu­lai­sil­le myö­hem­min. Uu­sim­mat tie­dot­teet ai­hees­ta löy­ty­vät myös osoit­tees­ta www.kap­sak­ki­ju­tut.fi.

21.1.2021

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa. Joh. 1:14

Viikon kysymys