JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kuo­pi­os­sa lau­let­tiin uu­dis­tet­tu­ja Sii­o­nin lau­lu­ja

Uutiset
6.4.2014 10.02

Vir­sien ja Sii­o­nin lau­lu­jen lau­la­mi­nen seu­ro­jen lo­puk­si on Kuo­pi­os­sa jo pe­rin­ne. 30. maa­lis­kuu­ta Kuo­pi­on rau­ha­nyh­dis­tyk­sen val­ko­kan­kaal­le hei­jas­tet­tiin sä­vel­mil­tään tai sa­noil­taan uu­dis­tet­tu­ja Sii­o­nin lau­lu­ja. Yh­des­sä lau­la­mal­la sa­noi­tus­ten ja sä­vel­mien muo­ka­tut ver­si­ot tu­le­vat tu­tuik­si.

Pau­lii­na Väns­kä is­tui seu­rois­sa ne­li­vuo­ti­aan Vi­lii­na-tyt­tön­sä kans­sa (kuva yl­lä).

– Mi­nul­la on ta­pa­na kuis­ka­ta Vi­lii­nal­le lau­lun seu­raa­va säe, kos­ka hän­kin tyk­kää lau­laa. Huo­ma­sin, et­tä nyt oli help­po sa­noa lau­seet, kos­ka ne oli­vat niin sel­kei­tä ja ym­mär­ret­tä­viä, Pau­lii­na ke­hui.

Toi­saal­ta hän ker­toi tun­te­van­sa hai­keut­ta sii­tä, et­tä joi­den­kin lau­lu­jen sa­nat ei­vät ole enää van­hat ja tu­tut.

Jaak­ko Töl­li poh­dis­ke­li, et­tä van­hois­sa Sii­o­nin lau­luis­sa on enem­män esil­lä hen­ki­lö­koh­tai­nen Va­pah­ta­ja-suh­de. Uu­sis­sa sa­noi­tuk­sis­sa tu­lee hy­vin esil­le us­ko­nys­tä­vien mer­ki­tys us­ko­ne­lä­män tu­ke­na. Tämä on Töl­lin mu­kaan tar­peel­lis­ta täs­sä yk­si­lö­kes­kei­ses­sä ajas­sa.

Jaakko Tölli huomasi, että ”Oi, katsele lintua oksalla puun” oli saanut kokonaan uuden säkeistön.

Jaakko Tölli huomasi, että ”Oi, katsele lintua oksalla puun” oli saanut kokonaan uuden säkeistön.

San­na Kraft muis­ti kuul­leen­sa, et­tä yk­si syy sa­noi­tus­ten uu­dis­ta­mi­sel­le on se, et­tä lau­lu­jen teks­tit oli­si­vat help­po­ta­jui­sia myös nuo­ril­le.

– Mi­nua ei kyl­lä yleen­sä häi­rit­se, jos lau­lus­sa on sel­lai­nen sana, jota en ym­mär­rä. Eri­koi­nen sana on voi­nut he­rät­tää kiin­nos­tuk­se­ni ja ky­sy­mäl­lä asi­aa toi­sel­ta olen saa­nut sii­hen sel­ven­nyk­sen, hän jat­koi.

Samu Kraft toi­voo, et­tä Sii­o­nin lau­lu­jen uu­dis­tuk­set oli­si­vat mal­til­li­sia.

– Mi­nua ei hait­taa, et­tä lau­luis­sa on van­ha­kan­tai­suut­ta. Niis­sä säi­lyy kie­len his­to­ri­aa, Samu huo­maut­ti.

Kraf­tit ar­ve­li­vat, et­tä ajan kans­sa uu­dis­tet­tui­hin sa­noi­hin tot­tuu ja hei­dän lap­sil­leen uu­dis­te­tut sa­noi­tuk­set ovat ai­ka­naan ne tu­tut.

Sanna ja Samu Kraft pitävät erityisesti kokonaan uusista Siionin lauluista. Sylissä perheen lapset Aamos ja Helka.

Sanna ja Samu Kraft pitävät erityisesti kokonaan uusista Siionin lauluista. Sylissä perheen lapset Aamos ja Helka.

Sii­o­nin lau­lu­jen uu­dis­tus ly­hy­es­ti

• SRK päät­ti tou­ko­kuus­sa 2008 käyn­nis­tää Sii­o­nin lau­lut -ko­ko­el­man uu­dis­ta­mi­sen

• Ta­voi­te uu­den lau­lu­kir­jan val­mis­tu­mi­sel­le on vuo­si 2016

• Uu­dis­ta­mi­ses­sa ta­voit­tee­na ym­mär­ret­tä­vyys ja lau­let­ta­vuus

• Ny­kyi­sen lau­lu­kir­jan lau­lut käy­ty läpi, sa­noi­tuk­sia ja sä­vel­miä uu­dis­tet­tu tar­peen mu­kaan

• Lau­lu­kir­ja­eh­do­tuk­ses­sa on 94 uut­ta lau­lua

• Me­nos­sa pa­lau­te­vai­he: Rau­ha­nyh­dis­tys­ten pa­lau­te­ryh­mät lä­het­tä­vät pa­laut­teen­sa lau­lu­kir­ja­toi­mi­kun­nal­le huh­ti­kuun 2014 lop­puun men­nes­sä

Ku­vat: Paa­vo Jääs­ke­läi­nen