JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lah­den rau­ha­nyh­dis­tyk­sen urut uu­dis­tui­vat

Uutiset
3.10.2019 9.01

Lah­des­sa jär­jes­tet­tiin syys­kuus­sa kurs­si, jos­sa huol­let­tiin ja uu­dis­tet­tiin Lah­den rau­ha­nyh­dis­tyk­sen urut. Ve­tä­ji­nä toi­mi­nei­den Ta­pa­ni Hint­sa­lan ja Tau­no Sa­to­maan joh­dol­la urut saa­tiin soi­maan puh­taas­ti ja kau­niis­ti. Täs­sä ku­vas­sa van­ho­ja fa­sa­di­pil­le­jä nos­te­taan pois uu­sien tiel­tä.

Jäm­sän opis­tol­la on jär­jes­tet­ty ur­ku­kurs­se­ja yli 20 vuot­ta. Kurs­sit sai­vat al­kun­sa sii­tä, kun opis­ton uu­teen juh­la­sa­liin piti saa­da urut. Nämä urut val­mis­tui­vat ke­vääl­lä 2003 opis­ton 40-vuo­tis­juh­laan. Sii­tä läh­tien kurs­se­ja on pi­det­ty noin 170, ja nii­den puit­teis­sa on teh­ty ur­kup­ro­jek­te­ja opis­ton li­säk­si mo­nil­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le, seu­ra­kun­nil­le ja ko­tei­hin.

Urut kun­toon kurs­sil­la

Lah­den rau­ha­nyh­dis­tyk­sen urut ovat pe­räi­sin 1980-lu­vul­ta Hä­meen­lin­nan Va­na­jan kir­kos­ta. 18-ää­ni­ker­tai­set urut on ra­ken­ta­nut Kan­ga­sa­lan ur­ku­teh­das 1950-lu­vul­la. Urut ovat ra­ken­teel­taan säh­kö­me­kaa­ni­set, ja huol­to­pon­nis­te­luis­ta huo­li­mat­ta soit­ti­meen oli eh­ti­nyt tul­la iän myö­tä mo­nen­lai­sia vi­ko­ja.

Mo­net pi­ti­vät li­säk­si ro­mant­tis­tyy­lis­ten ur­ku­jen soin­tia pon­net­to­ma­na, min­kä vuok­si vir­tu­aa­liur­ku­ja­kin eh­dit­tiin har­ki­ta. Soi­tin ha­lut­tiin kui­ten­kin säi­lyt­tää, ja kun sa­mal­la kuul­tiin lah­joi­tuk­se­na saa­ta­vis­ta uu­sis­ta ää­ni­ker­rois­ta, pää­tet­tiin kut­sua Jäm­sän ur­ku­kurs­sin ve­tä­ji­nä toi­mi­vat Ta­pa­ni Hint­sa­la ja Tau­no Sa­to­maa jär­jes­tä­mään ur­ku­kurs­si Lah­des­sa. Ta­voit­tee­na oli huol­taa ja vi­rit­tää urut, ja sa­mal­la opas­taa uu­sia te­ki­jöi­tä ur­ku­tek­nii­kan sa­loi­hin.

Lah­des­sa käy­tiin tuu­mas­ta toi­meen, ja kurs­si jär­jes­tet­tiin 26.–28. syys­kuu­ta. Lah­joi­tu­su­ruis­ta saa­tiin ur­kui­hin uu­si jul­ki­si­vu- eli fa­sa­di­pil­lis­tö sekä kak­si muu­ta ää­ni­ker­taa.

Kurssilaiset valmistelevat uusia fasadipillejä nostettavaksi paikoilleen.

Kurssilaiset valmistelevat uusia fasadipillejä nostettavaksi paikoilleen.

Lop­pu­tu­lok­se­na kau­nis ää­ni

Van­ha fa­sa­di­pil­lis­tö pu­ret­tiin pois en­sim­mäi­se­nä, ja sen ti­lal­le so­vi­tet­tiin uu­si. ää­ni­ker­to­ja vaih­det­tiin ja pai­kal­laan ole­via vi­ri­tet­tiin. Urut saa­tiin soi­maan puh­taas­ti ja kau­niis­ti. Sa­mal­la, kun ur­ku­ja vi­ri­tet­tiin ja ää­ni­ker­to­ja vaih­det­tiin, myös säh­kö­o­sia kor­jat­tiin.

Par­haim­mil­laan soit­ti­men kim­pus­sa työs­ken­te­li yh­tä ai­kaa jopa kym­me­nen hen­ki­löä. Vaik­ka ur­ku­kurs­sin päi­vät ve­nyi­vät pit­käl­le il­taan ja ah­ke­ria te­ki­jöi­tä riit­ti, työ­tä jäi sil­ti myös lah­te­lai­sil­le ko­ti­teh­tä­väk­si.

Seu­raa­va­na sun­nun­tai­na seu­ra­vä­ki pää­si en­sim­mäis­tä ker­taa lau­la­maan uu­dis­tu­nei­den ur­ku­jen sä­es­tyk­sel­lä. Sa­lis­sa ka­jah­ta­nut voi­ma­kas vei­suu toi kii­tol­li­sen mie­len. Saim­me ko­kea, kuin­ka eri­lai­set lah­jat ri­kas­tut­ta­vat ja tuo­vat iloa.

Teks­ti: Tuo­mas Ter­ho

Lue li­sää ai­hees­ta vii­kol­la 42 il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys