JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lap­si- ja nuo­ri­so­työn seu­ra­kun­ta­päi­vil­lä pu­hut­tiin lap­sen ja nuo­ren koh­taa­mi­ses­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
13.3.2014 15.01

Juttua muokattu:

1.1. 23:45
2020010123452520140313150100

Maa­lis­kuun ai­ka­na useis­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä jär­jes­tet­tiin lap­si- ja nuo­ri­so­työn seu­ra­kun­ta­päi­viä. Seu­ra­kun­ta­päi­vien yh­tey­des­sä pi­det­tiin SRK:n lei­ri­kes­kus­ten tu­ki­a­lu­ei­den vuo­si­ko­kouk­sia.

– SRK:lla on vii­si lei­ri­kes­kus­ta, joil­la kul­la­kin on oma tu­ki­a­lu­een­sa. Tu­ki­a­lue koos­tuu lei­ri­kes­kuk­sen lä­hei­syy­des­sä ole­vis­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä. Kun tu­ki­a­lu­eel­ta tu­lee vä­keä lap­si- ja nuo­ri­so­työn seu­ra­kun­ta­päi­vil­le, on hyvä pi­tää sa­mas­sa yh­tey­des­sä myös tu­ki­a­lu­een vuo­si­ko­kous, SRK:n lap­si- ja nuo­ri­so­työn sih­tee­ri Pek­ka Kai­nua ker­too.

Vuo­si­ko­kouk­sis­sa va­lit­tiin muun mu­as­sa uu­sia jä­se­niä lei­ri­työ­ryh­mien ero­vuo­rois­ten jä­sen­ten ti­lal­le.

– Lei­ri­työ­ryh­mien mer­ki­tys lei­ri­kes­kus­ten toi­min­nas­sa on suu­ri, ne käy­tän­nös­sä pyö­rit­tä­vät lei­ri­kes­kus­ten toi­min­taa. Lei­ri­työ­ryh­mät muun mu­as­sa huo­leh­ti­vat kiin­teis­töis­tä ja miet­ti­vät, mitä lei­re­jä pi­de­tään, Kai­nua to­te­aa.

Lap­si- ja nuo­ri­so­työn seu­ra­kun­ta­päi­vil­lä pää­pai­no on alus­tuk­ses­sa ja kes­kus­te­lus­sa. Tänä vuon­na alus­tus­ten ai­hee­na oli "Lap­sen ja nuo­ren koh­taa­mi­nen".

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys