JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lei­ri­kir­je si­säl­tää tär­ke­ää tie­toa rip­pi­kou­lu­lai­sel­le

Uutiset
16.1.2020 6.30

Juttua muokattu:

20.1. 10:54
2020012010541320200116063000

Erja Hatula

Erja Hatula

Tam­mi­kuus­sa ovat tä­män vuo­den rip­pi­kou­lu­lei­rien en­sim­mäi­set tal­vi­päi­vät. Lu­vas­sa on mu­ka­vaa yh­des­sä­o­loa ja te­ke­mis­tä, rip­pi­kou­lu­työn asi­an­tun­ti­ja Ma­ti­as Mu­ho­la SRK:lta ker­too. Hän vink­kaa, et­tä lei­ri­kir­jees­tä löy­tyy tär­ke­ää tie­toa – se kan­nat­taa lu­kea huo­lel­la.

Rip­pi­kou­lu­lai­sil­le tar­koi­tet­tu­ja tal­vi­päi­viä jär­jes­te­tään alu­eit­tain, nii­tä on yh­teen­sä yli 30.

Oma päi­vä nuo­ril­le

Tal­vi­päi­väs­sä nuo­ret saa­vat mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua sa­man alu­een nuo­riin sekä val­mis­tau­tua yh­des­sä koh­ti rip­pi­kou­lun lei­ri­jak­soa.

– Toi­vot­ta­vas­ti tämä roh­kai­see myös rip­pi­kou­lun jäl­kei­seen yh­tey­den­pi­toon alu­een nuor­ten kes­ken, Ma­ti­as Mu­ho­la sa­noo.

Van­hem­mat ei­vät osal­lis­tu tal­vi­päi­vään. Nuor­ta vas­taa­not­ta­mas­sa on hen­ki­lö­kun­ta, joka ker­too tar­kem­min päi­vän ku­lus­ta.

Tu­tus­tu lei­ri­kir­jee­seen!

Mu­ho­la muis­tut­taa, et­tä rip­pi­kou­lu­lai­sen kan­nat­taa tu­tus­tua huo­lel­la lei­ri­kir­jee­seen.

– Kaik­ki tar­vit­ta­va in­fo on lei­ri­kir­jees­sä, joka on lä­he­tet­ty jo­kai­sel­le lei­ril­le il­moit­tau­tu­neel­le nuo­rel­le.

Kir­jees­sä on muun mu­as­sa mai­nit­tu sen tal­vi­päi­vän paik­ka ja ai­ka, jol­le ky­sei­nen rip­pi­kou­lu­lai­nen osal­lis­tuu.

– Jo­kai­sel­le on en­nal­ta osoi­tet­tu paik­ka. Sitä ei voi muut­taa il­man oh­jaa­jan suos­tu­mus­ta, Mu­ho­la sa­noo.

Yk­sit­täi­sis­tä muu­tok­sis­ta, jot­ka kos­ket­ta­vat pien­tä osaa nuo­ria, on in­for­moi­tu rau­ha­nyh­dis­tys­ten lap­si- ja nuo­ri­so­työ­vas­taa­vien kaut­ta.

TAL­VI­PÄI­VIEN AJAN­KOH­DAT JA PAI­KAT:

18.1.2020 Klo 10.30 Po­rin ry

25.1.2020 Klo 10.30 Nur­mi­jär­ven ry

1.2.2020 Klo 10.30 Ou­to­kum­mun ry

1.2.2020 Klo 10.30 Es­poon ry

1.2.2020 Klo 10.30 Tam­pe­reen ry

8.2.2020 Klo 10.30 Jy­väs­ky­län ry

8.2.2020 Klo 10.30 Jär­ven­pään ry

8.2.2020 Klo 10.30 Lau­kaan ry

15.2.2020 Klo 10.30 Lah­den seu­dun ry

15.2.2020 klo 10.30 Hä­meen­lin­nan ry

18.1.2020 Klo 10.30 Ni­va­lan ry

18.1.2020 Klo 10.30 Sei­nä­jo­en ry

25.1.2020 Klo 10.30 Kan­nuk­sen ry

25.1.2020 Klo 10.30 Paa­vo­lan ry

25.1.2020 Klo 10.30 Ni­va­lan ry

8.2.2020 Klo 10.30 Ka­jaa­nin ry

8.2.2020 Klo 10.30 Haa­pa­ve­den ry

15.2.2020 Klo 10.30 Ki­vi­jär­ven ry

15.2.2020 Klo 10.30 Raa­hen ry

15.2.2020 Klo 10.30 Kuo­pi­on ry

18.1.2020 Klo 10.30 Tyr­nä­vän ry

18.1.2020 Klo 10.30 Kuu­sa­mon ry

18.1.2020 Klo 10.30 Hau­ki­pu­taan ry

25.1.2020 Klo 10.30 Ou­lun­sa­lon ry

25.1.2020 Klo 10.30 Tor­ni­on ry

25.1.2020 Klo 10.30 Kii­min­gin ry

1.2.2020 Klo 10.30 Ou­lun ry

1.2.2020 Klo 10.30 Li­min­gan ry

1.2.2020 Klo 10.30 Pu­das­jär­ven ry

15.2.2020 Klo 10.30 Mu­hok­sen ry

15.2.2020 Klo 10.30 Iin ry

15.2.2020 Klo 10.30 Ro­va­nie­men ry

22.2.2020 Tuk­hol­ma

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys