JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lopen Suviseurojen työvuorojen täyttämiseen toivotaan apua

Uutiset
12.4.2022 15.00

Juttua muokattu:

12.4. 17:23
2022041217234720220412150000

Jani Hilliaho

Jani Hilliaho

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­rois­ta on tä­hän men­nes­sä täy­tet­ty vas­ta noin 60 pro­sent­tia, kun ta­voit­tee­na täs­sä vai­hees­sa ke­vät­tä on ol­lut 80 pro­sen­tin täyt­tö­as­te. Kent­tä­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen edel­lyt­tää, et­tä Su­vi­seu­ro­jen yli 10 000 työ­vuo­roa saa­daan täy­tet­tyä. Työ­vuo­ro­jen han­kin­ta-alue laa­jen­ne­taan nyt koko Suo­meen.

Pää­vas­tuu Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­rois­ta on ete­läi­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä. Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jor­ma Hen­ti­lä ja työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pasi Kä­ke­lä ve­to­a­vat myös kes­ki­sen ja poh­joi­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­siin, jot­ta tar­vit­ta­vat työ­vuo­rot saa­daan täy­tet­tyä. Tä­män­het­ki­nen täyt­tö­as­te on hie­man huo­les­tut­ta­va, mut­ta ai­kaa ti­lan­teen kään­tä­mi­sek­si on vie­lä en­nen Su­vi­seu­ro­ja.

– Olem­me hy­väs­sä hen­ges­sä saa­neet val­mis­tel­la Su­vi­seu­ro­ja, ja jär­jes­te­lyt ovat su­ju­neet muu­ten hie­nos­ti. Tänä vuon­na jär­jes­te­ly­jä on teh­ty eri­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa kuin yleen­sä, kun kent­tä­seu­ro­ja ei ole kah­te­na edel­li­se­nä ke­sä­nä pääs­ty viet­tä­mään. Poik­keuk­sel­li­set ajat ovat hei­jas­tu­neet sii­hen, et­tä työ­vuo­ro­ja ei ole saa­tu tar­peek­si täy­tet­tyä. Sik­si pyy­dän apua kai­kil­ta ym­pä­ri Suo­men: jär­jes­te­tään Su­vi­seu­rat yh­des­sä, niin pää­sem­me ke­säl­lä viet­tä­mään kent­tä­seu­ro­ja, Hen­ti­lä kut­suu.

Tar­jol­la on jo­kai­sel­le seu­ra­päi­väl­le run­saas­ti eri­lai­sia ja eri­mit­tai­sia työ­vuo­ro­ja. Kai­kil­le löy­tyy var­mas­ti so­pi­va työ­vuo­ro.

– Kan­nus­tan työ­vuo­ron va­raa­mi­seen, vaik­ka oma läh­tö Su­vi­seu­roi­hin ei oli­si ihan sa­tap­ro­sent­ti­sen var­maa. Luo­te­taan sii­hen, et­tä Tai­vaan Isä hoi­taa mah­dol­li­set suun­ni­tel­mien muu­tok­sis­ta seu­raa­vat ti­lan­teet, Kä­ke­lä roh­kai­see.

– Työ­vuo­ron te­ke­mi­ses­tä jää ai­na mu­ka­via muis­to­ja ja koh­taa­mi­sia. Kii­tos jo kai­kil­le työ­vuo­ron va­ran­neil­le. Toi­von, et­tä tal­koo­miel­tä löy­tyy vie­lä lop­pu­jen vuo­ro­jen täyt­tä­mi­seen.

Työ­vuo­ron voi va­ra­ta osoit­tees­ta va­raus­lis­ta.fi. Ai­hees­ta vies­ti­tään myös rau­ha­nyh­dis­tys­ten What­sApp-ka­na­vis­sa.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys