JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Luo­jan luo­mat ih­meet esil­lä py­hä­kou­lus­sa

Lehto Sirkka
Uutiset
29.8.2015 8.56

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150829085600

Py­hä­kou­lui­käi­set lap­set täyt­ti­vät Ou­lun­sa­lon Kir­kon­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sa­lis­sa etuo­san. Jo muu­ta­man vuo­den ajan syk­syn lap­si- ja nuo­ri­so­työn toi­min­ta on aloi­tet­tu pi­tä­mäl­lä seu­ro­jen alus­sa kaik­kien alu­ei­den yh­tei­nen py­hä­kou­lu, jo­hon osal­lis­tu­vat kuun­te­luop­pi­lai­na myös ai­kui­set.

Py­hä­kou­lun piti 23. elo­kuu­ta Kan­kaan Vuok­ko. Hän pu­hui lap­sil­le Ju­ma­lan luo­mis­työn ih­mees­tä, pie­nes­tä lap­ses­ta. Vuo­kol­la oli mu­ka­naan pie­ni nuk­ke, jon­ka sil­mät avau­tui­vat ja me­ni­vät kiin­ni. Het­ken sitä ih­me­tel­ty­ään hän ky­syi lap­sil­ta, kum­pi on ih­meel­li­sem­pää: se, et­tä täl­lai­nen nuk­ke py­syy vuo­des­ta toi­seen sa­man­lai­se­na vai se, et­tä lap­set kas­va­vat.

Minä olen ih­me

Psal­min 139 ja Sii­o­nin lau­lun 278, Ih­met­te­len Luo­jan töi­tä avul­la py­hä­kou­lus­sa muis­tu­tel­tiin lap­sil­le, et­tä Ju­ma­la on teh­nyt kaik­ki lap­set – ja koko maa­il­man. Jo­kai­nen lap­si on Ju­ma­lan oma lap­si ja sik­si tär­keä. "Minä olen ih­me, suu­ri ih­me, ja kii­tän si­nua sii­tä" (Ps. 139:14).

Ilon ai­hei­ta

Yh­des­sä las­ten kans­sa mie­tit­tiin mui­ta­kin elä­män ilon ja kii­tok­sen ai­hei­ta: koti, per­he, ka­ve­rit ja seu­rat. Suu­rim­mak­si ilon ai­heek­si nou­si kui­ten­kin evan­ke­liu­mi, jon­ka omis­ta­mi­nen on niin yk­sin­ker­tais­ta, et­tä se täy­tyy vain us­koa. Se on niin iso asia, et­tä sen avul­la me pää­sem­me tai­vaa­seen.

Kuva: Voit­to Pulk­ki­nen

SirkkaLehto
5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys