JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen ke­sä­kuun rip­pi­kou­lu­lei­rit siir­ty­vät Jäm­sän opis­tol­le

Uutiset
28.5.2021 13.30

Juttua muokattu:

28.5. 13:40
2021052813400920210528133000

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­ses­sa oli suun­ni­tel­tu pi­det­tä­väk­si rip­pi­kou­lu­lei­rit 148 lei­ri­läi­sel­le ke­sä­kuus­sa. Alu­een ko­ro­na­ti­lan­teen huo­non­tu­es­sa Kan­ta-Hä­meen sai­raan­hoi­to­pii­ri yh­des­sä Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin kans­sa suo­sit­ti­vat lei­rien siir­tä­mis­tä.

Lei­ri­muo­toi­nen rip­pi­kou­lu on pa­ras mah­dol­li­nen to­teu­tus­ta­pa rip­pi­kou­lu­lais­ten kan­nal­ta. Tä­män vuok­si lei­rit siir­re­tään pi­det­tä­väk­si Jäm­sän opis­tol­le.

Lei­ri­läi­siä ja van­hem­pia on tie­do­tet­tu uu­sis­ta lei­ri­a­jan­koh­dis­ta.

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies