JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mitä pahuus on? Miten se ilmenee? Mikä voittaa pahan? – 14.9. ilmestyvän Päivämiehen teemana Pahuus

Uutiset
13.9.2022 16.00

Juttua muokattu:

13.9. 16:07
2022091316070420220913160000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kes­ki­viik­ko­na 14.9. il­mes­ty­vän Päi­vä­mie­hen tee­ma­na on Pa­huus. Tee­ma-au­ke­a­ma si­säl­tää Päi­vä­mie­hen lu­ki­joi­den aja­tuk­sia pa­huu­des­ta, ru­non, pap­pi–psy­ko­te­ra­peu­tin haas­tat­te­lun sekä pa­huu­teen liit­ty­viä raa­ma­tun­koh­tia.

Haas­tat­te­lu pu­reu­tuu pa­huu­den ole­muk­seen ja sii­hen, mi­ten sen vai­ku­tus nä­kyy ih­mi­sen toi­min­nas­sa. Sii­nä ker­ro­taan, mi­ten ai­het­ta lä­hes­ty­ään te­ra­pi­as­sa: jo aja­tus- ja käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja muut­ta­mal­la pa­huu­den voi­ma voi pie­nen­tyä sel­väs­ti. Suu­rin voi­ma pa­huut­ta vas­taan on kui­ten­kin Ju­ma­lal­la ja hä­nen osoit­ta­mas­saan rak­kau­des­sa luo­maan­sa ih­mis­tä koh­taan: evan­ke­liu­mi an­taa voi­maa tais­tel­la sie­lun­vi­hol­lis­ta, omaa syn­tis­tä ih­mis­luon­toa ja maa­il­man hou­ku­tuk­sia ja pa­huut­ta vas­taan.


Myös Raa­mat­tu pu­huu useis­sa koh­dis­sa pa­huu­des­ta. Se myös an­taa neu­vo­ja sii­hen, mi­ten vält­tyä pa­hal­ta ja pa­han te­ke­mi­sel­tä:

Si­nul­le, ih­mi­nen, on il­moi­tet­tu, mikä on hy­vää. Vain tätä Her­ra si­nul­ta odot­taa: tee sitä mikä on oi­kein, osoi­ta rak­kaut­ta ja hy­vyyt­tä ja va­el­la val­vo­en, Ju­ma­laa­si kuun­nel­len. (Mii­ka 6:8)

Rak­kaus ei tee lä­him­mäi­sel­le mi­tään pa­haa. Näin rak­kaus to­teut­taa koko lain. (Room. 13:10)

Jee­sus sa­noo: ”Kaik­ki, min­kä tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, teh­kää te heil­le.” (Matt. 7:12).


Lue 14.9. leh­des­tä, mil­lai­sia pa­huu­teen liit­ty­viä ti­lan­tei­ta pap­pi–psy­ko­te­ra­peut­ti on työs­sään koh­dan­nut ja mi­ten hän ke­hot­taa suh­tau­tu­maan it­seen ja lä­hei­siin. Haas­tat­te­lus­ta sel­vi­ää myös, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia myö­tä­tun­nol­la on pa­huu­teen liit­ty­en.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys