JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Muut­tu­ma­ton Ju­ma­lan sana lu­paa: us­ko­vai­sel­la on va­loi­sa tu­le­vai­suus

Uutiset
29.1.2021 10.35

Juttua muokattu:

29.1. 10:42
2021012910423520210129103500
Pyhännän Rauhanyhdistys lähetti 24. tammikuuta Leevi Koskelon pitämän puheenvuoron. Alustus syntyy Koskelon mukaan rukouksella, Raamattua ja kristillisyyden julkaisuja lukemalla ja melkoisen kovalla työllä.

Pyhännän Rauhanyhdistys lähetti 24. tammikuuta Leevi Koskelon pitämän puheenvuoron. Alustus syntyy Koskelon mukaan rukouksella, Raamattua ja kristillisyyden julkaisuja lukemalla ja melkoisen kovalla työllä.

Eeva ja Samuli Yrjänä

Pyhännän Rauhanyhdistys lähetti 24. tammikuuta Leevi Koskelon pitämän puheenvuoron. Alustus syntyy Koskelon mukaan rukouksella, Raamattua ja kristillisyyden julkaisuja lukemalla ja melkoisen kovalla työllä.

Pyhännän Rauhanyhdistys lähetti 24. tammikuuta Leevi Koskelon pitämän puheenvuoron. Alustus syntyy Koskelon mukaan rukouksella, Raamattua ja kristillisyyden julkaisuja lukemalla ja melkoisen kovalla työllä.

Eeva ja Samuli Yrjänä

Ee­va Yr­jä­nä

Py­hän­tä

Ko­di­nil­ta kir­kas­ti luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan lu­pauk­siin – hä­nen sa­nan­sa ei kos­kaan ka­toa.

Py­hän­nän Rau­ha­nyh­dis­tys lä­het­ti sun­nun­tai­na 24. tam­mi­kuu­ta etäyh­tey­den kaut­ta pu­heen­vuo­ron, jon­ka ai­hee­na oli muut­tu­ma­ton Ju­ma­lan sana. Alus­ta­ja­na toi­mi­nut Lee­vi Kos­ke­lo pu­hui Ju­ma­lan lu­pauk­siin luot­ta­mi­sen tär­key­des­tä.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä käy­tän­nön asi­ois­ta huo­leh­ti kol­me tek­nii­kan osaa­jaa, seu­rai­sän­tä, sä­es­tä­jä ja pie­ni lau­lu­ryh­mä.

Sa­noi­ko Ju­ma­la to­del­la niin?

Pu­heen­vuo­ros­sa Kos­ke­lo läh­ti liik­keel­le kai­ken alus­ta:

– Pa­ra­tii­sis­sa kaik­ki oli hy­vin, mut­ta jo syn­tiin­lan­kee­muk­ses­sa Ju­ma­lan sana jou­tui ko­e­tuk­sel­le.

Hän pu­hui, kuin­ka tänä päi­vä­nä tuo pa­ra­tii­sis­sa esi­tet­ty ky­sy­mys ”sa­noi­ko Ju­ma­la to­del­la niin?” on yhä ajan­koh­tai­nen.

Ju­ma­las­sa on tur­va

Etään­ty­mi­nen Ju­ma­lan sa­nas­ta ja luot­ta­mi­nen tie­toon ja jär­keen ai­heut­ta­vat ih­mi­sil­le val­ta­vas­ti pel­ko­ja. “On­ko ih­mi­siä maa­pal­lol­la lii­an pal­jon? Mik­si Ju­ma­la, jos hän on kaik­ki­val­ti­as, sal­lii so­tia, nä­län­hä­tää ja sai­rauk­sia? On­ko kaik­ki sit­ten­kään Ju­ma­lan hal­lin­nas­sa?”

Nämä pu­hut­te­le­vat ky­sy­myk­set sai­vat pu­heen­vuo­ros­sa vas­tauk­sen.

– Evan­ke­liu­mi ir­rot­taa mei­dät tur­his­ta epäi­lyk­sis­tä, loh­dut­ti Kos­ke­lo.

Muut­tu­ma­ton Ju­ma­lan sana tuo tur­van pel­ko­jem­me kes­kel­le.

– Ha­keu­dum­me­han sa­nan ää­reen myös tänä ai­ka­na.

Mikä täs­sä us­kos­sa on hy­vää?

Kos­ke­lo poh­ti, kuin­ka oli­si hyvä, jos osai­sim­me pu­hua use­am­min sii­tä, mikä täs­sä us­kos­sa on hy­vää, py­sy­vää ja kal­lis­ta.

Hän to­te­si:

– Jo tääl­lä ajas­sa se on van­hurs­kaut­ta, rau­haa ja iloa! Us­ko­vai­sil­la on yli­voi­mai­ses­ti va­loi­sin tu­le­vai­suus: me pää­sem­me tä­män elä­män jäl­keen tai­vaa­seen.

Alus­ta­ja va­kuut­ti, et­tä voim­me luot­taa Ju­ma­lan lu­pauk­siin. Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan: “Tai­vas ja maa ka­to­a­vat, mut­ta mi­nun sa­na­ni ei­vät ka­toa” (Mark. 13:31).

– Us­kom­me pe­rus­ta on Jee­suk­sen so­vi­tus­työs­sä. Se on us­kon asia, mis­sä jär­jel­lä ei ole mi­tään si­jaa.

Lue vii­kon 6 Päi­vä­mie­hes­tä, mil­lai­nen ko­ke­mus etäyh­tey­del­lä pi­det­ty ti­lai­suus oli pu­hu­jal­le ja kuu­li­jal­le.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys