JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Myllyniemi kappalaiseksi Kannukseen – pappi kulkee ihmisten rinnalla iloissa ja suruissa

Uutiset
18.9.2023 9.15

Juttua muokattu:

15.9. 12:41
2023091512411820230918091500
Heikki Myllyniemen (vas.) virkaan asettamisen hetki alttarilla. Lääninrovasti Juha Karhulahden (3. oik.) avustajina seurakuntalehtori Anne Vihanta (2. vas.), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sonja Karppi, kirkkoherra Sakari Typpö,  talouspäällikkö Jaana Hanhineva ja kirkkoneuvoston  varapuheenjohtaja Veli-Pekka Koskela.

Heikki Myllyniemen (vas.) virkaan asettamisen hetki alttarilla. Lääninrovasti Juha Karhulahden (3. oik.) avustajina seurakuntalehtori Anne Vihanta (2. vas.), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sonja Karppi, kirkkoherra Sakari Typpö, talouspäällikkö Jaana Hanhineva ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Veli-Pekka Koskela.

Lassi Mäkelä

Heikki Myllyniemen (vas.) virkaan asettamisen hetki alttarilla. Lääninrovasti Juha Karhulahden (3. oik.) avustajina seurakuntalehtori Anne Vihanta (2. vas.), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sonja Karppi, kirkkoherra Sakari Typpö,  talouspäällikkö Jaana Hanhineva ja kirkkoneuvoston  varapuheenjohtaja Veli-Pekka Koskela.

Heikki Myllyniemen (vas.) virkaan asettamisen hetki alttarilla. Lääninrovasti Juha Karhulahden (3. oik.) avustajina seurakuntalehtori Anne Vihanta (2. vas.), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sonja Karppi, kirkkoherra Sakari Typpö, talouspäällikkö Jaana Hanhineva ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Veli-Pekka Koskela.

Lassi Mäkelä

Tar­ja Mä­ke­lä

Kan­nuk­sen kir­kos­sa vie­tet­tiin 10. syys­kuu­ta Heik­ki Myl­ly­nie­men kap­pa­lai­sen vir­kaan aset­ta­mi­sen juh­laa. Li­tur­gi­an ja vir­kaan aset­ta­mi­sen toi­mit­ti lää­nin­ro­vas­ti Juha Kar­hu­lah­ti.

Saar­nas­saan en­nen vir­kaan siu­naa­mis­ta Myl­ly­nie­mi muis­tut­ti syn­nin­tun­nos­ta ja sii­tä, kuin­ka ih­mi­nen pe­las­tuu yk­sin ar­mos­ta ja an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta. Juh­la­päi­vä osui kirk­ko­vuo­si­ka­len­te­ris­sa kii­tok­sen sun­nun­tail­le. Kii­tol­li­suus ja ilo oli­vat juh­las­sa läs­nä niin lää­nin­ro­vas­ti Kar­hu­lah­den joh­dan­to­sa­nois­sa, Myl­ly­nie­men saar­nas­sa kuin juh­lan vir­sis­sä, esi­te­tyis­sä lau­luis­sa ja mu­sii­kis­sa.

Kan­nuk­sen seu­ra­kun­nan työ­yh­tei­sö ja seu­ra­kun­ta­lai­set ovat ot­ta­neet uu­den kap­pa­lai­sen läm­pi­mäs­ti vas­taan. Myl­ly­nie­mi ko­kee, et­tä tu­tus­tu­mi­nen uu­teen seu­ra­kun­taan ja seu­ra­kun­ta­lai­siin on läh­te­nyt hy­vin käyn­tiin.

– Kuun­te­le­mi­nen on tär­keä osa pa­pin työ­tä. Toi­von, et­tä seu­ra­kun­ta­lai­set tu­le­vat avoi­min mie­lin kes­kus­te­le­maan ja ker­to­maan ilois­ta ja mur­heis­ta, hän to­te­aa.

Myl­ly­nie­men mie­les­tä pa­pin työ on lä­him­mäi­sen koh­taa­mis­ta eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ja eri­lai­set koh­taa­mi­set ovat työn rik­kaus. Pap­pi­na hän ha­lu­aa kul­kea ih­mis­ten rin­nal­la niin ilon kuin su­run­kin het­kil­lä.

– Pa­pin teh­tä­vä­nä on roh­kais­ta ih­mi­siä tur­vau­tu­maan Ju­ma­laan ja us­ko­maan evan­ke­liu­min ilo­sa­no­ma omal­le koh­dal­le.

Myl­ly­nie­mi on ai­em­min toi­mi­nut us­kon­no­no­pet­ta­ja­na. Hän sai pap­pis­vih­ki­myk­sen vuon­na 2016. Vuo­des­ta 2018 läh­tien Myl­ly­nie­mi on hoi­ta­nut si­jai­suuk­sia lä­hin­nä Kok­ko­lan suo­ma­lai­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa. Kan­nuk­sen seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen vi­ras­sa hän aloit­ti tä­män vuo­den ke­sä­kuus­sa.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys