JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Net­ti­su­vi­seu­ro­jen tun­nus muis­tut­taa Ju­ma­lan hal­lin­nas­ta

Uutiset
23.6.2020 6.55

Juttua muokattu:

23.6. 08:07
2020062308072720200623065500

Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

Seu­ra­merk­ki ja -tun­nus ovat ajan ja ti­lan­teen mu­kai­sia.

Tänä vuon­na Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ra­dio- ja net­ti­lä­he­tys­ten vä­li­tyk­sel­lä 26.–29. ke­sä­kuu­ta. Su­vi­seu­ro­jen tun­nuk­sek­si on va­lit­tu Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si (Matt. 6:10). Se on Jee­suk­sen pu­het­ta vuo­ri­saar­nas­sa, jos­sa hän opet­taa seu­raa­jil­leen Isä mei­dän -ru­kouk­sen.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) vies­tin­tä­pääl­lik­kö Ol­li Lo­hen mu­kaan seu­ra­tun­nus muis­tut­taa sii­tä, et­tä kai­kis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ih­mi­set saa­vat kään­tyä Ju­ma­lan puo­leen. Ju­ma­la joh­taa luo­ma­kun­nan ja yk­sit­täi­sen ih­mi­sen elä­mää.

– Tä­män ajan kes­kel­lä saam­me tur­val­li­ses­ti ru­koil­la Jee­suk­sen opet­ta­min sa­noin, et­tä Ju­ma­lan tah­to sai­si ta­pah­tua mei­dän elä­mäs­säm­me, Lohi ker­taa.

Lohi nä­kee niin seu­ra­tun­nuk­ses­sa kuin kai­kes­sa seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä lä­he­tys­nä­kö­a­lan.

– Ju­ma­lan tah­to on, et­tä ih­mi­set eläi­si­vät hä­nen yh­tey­des­sään ja sai­si­vat ko­kea hä­nen ar­mon­sa ja rak­kau­ten­sa. Ju­ma­la joh­taa val­ta­kun­tan­sa työ­tä tä­män maa­il­man kes­kel­lä. Ru­kouk­sem­me on, et­tä nyt poik­keu­sai­ka­na­kin Py­hän Hen­gen kaut­ta ju­lis­tet­tu evan­ke­liu­mi kut­suu ar­mos­ta osat­to­mia Ju­ma­lan val­ta­kun­nan osal­li­suu­teen. Tätä kut­su­vaa vies­tiä vä­li­te­tään Su­vi­seu­ro­jen eri ka­na­vil­la.

Graa­fi­nen il­me pi­kai­sel­la ai­ka­tau­lul­la

Seu­ra­tun­nuk­sen on va­lin­nut seu­ra­toi­mi­kun­ta ja pää­tök­sen seu­ra­tun­nuk­ses­ta on teh­nyt SRK:n työ­va­li­o­kun­ta. Seu­ra­tun­nuk­sen on suun­ni­tel­lut graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja Eli­se Luok­ka­nen-Pyl­vä­näi­nen. Suun­nit­te­li­ja avaa pro­ses­sin ri­peyt­tä:

– Tou­ko­kuun alus­sa tein en­sim­mäi­set luon­nok­set. Työ­ryh­mä an­toi pa­lau­tet­ta, jon­ka poh­jal­ta työs­tin.

Kos­ka Su­vi­seu­rat lä­he­te­tään ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä, Luok­ka­nen-Pyl­vä­näi­sen mie­leen tuli luon­te­vas­ti läh­tö­a­ja­tus ää­ni­aal­lois­ta.

– Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lo­goa mu­kail­len syn­tyi tun­nus, jos­sa on myös ih­mis- ja telt­ta­sym­bo­liik­kaa. Mer­kin vä­rik­si va­li­koi­tui vies­tin­täyk­si­kön sym­bo­li­na ole­va orans­si.

25.1.2021

Tai­vaat ju­lis­ta­vat hä­nen van­hurs­kaut­taan, kaik­ki kan­sat nä­ke­vät hä­nen kun­ni­an­sa. Ps. 97:6

Viikon kysymys