JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuoret kokoontuvat laulamaan syyskuussa

Uutiset
18.8.2023 14.00

Juttua muokattu:

18.8. 13:49
2023081813492520230818140000

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vä­mies

Suu­ren suo­si­on saa­vut­ta­neet nuor­ten val­ta­kun­nal­li­set lau­lu­ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään taas. Kol­men si­jaan ta­pah­tu­ma­paik­ko­ja on nyt nel­jä.

Lau­lu­ti­lai­suu­det ovat 9. syys­kuu­ta Ou­lun, Kok­ko­lan, Jy­väs­ky­län ja Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä. Ti­lai­suu­det al­ka­vat kel­lo 18.

Ju­ma­la siu­na­si vii­me vuon­na jär­jes­te­tyt ko­koon­tu­mi­set. Ti­lai­suu­det ke­rä­si­vät noin 4500 nuor­ta. Suu­ren osal­lis­tu­ja­mää­rän vuok­si tänä vuon­na on li­sät­ty yk­si ta­pah­tu­ma­paik­ka, Kok­ko­la. Ta­voit­tee­na on, et­tä jo­kai­nen rip­pi­kou­luun me­ne­vä ja sitä van­hem­pi nuo­ri voi­si osal­lis­tua ti­lai­suu­teen.

– On suu­ri ilo, et­tä nuo­ret tah­to­vat ko­koon­tua san­koin jou­koin pai­kal­le, jär­jes­tä­vät rau­ha­nyh­dis­tyk­set tie­dot­ta­vat ja toi­vot­ta­vat nuo­ret ter­ve­tul­leik­si ti­lai­suu­teen.

Tur­val­li­sen ai­kui­sen läs­nä­o­lo yh­teis­kyy­deil­lä tu­le­vil­le nuo­ril­le on tär­ke­ää. Ti­lai­suu­den jär­jes­tä­jät vas­taa­vat tur­val­li­suu­des­ta ti­lai­suu­den ai­ka­na. Tut­tu ai­kui­nen tuo kui­ten­kin myös siel­lä tur­val­li­suu­den tun­net­ta nuo­rel­le.

Ti­lai­suu­des­sa tar­jo­taan nuo­ril­le il­ta­pa­la, jos­ta ke­rä­tään va­paa­eh­toi­nen mak­su (5 €). Esi­mer­kik­si van­hem­mat tai lä­het­tä­vä rau­ha­nyh­dis­tys voi ha­lu­tes­saan hoi­taa mak­sun etu­kä­teen. Mak­suun lai­te­taan vies­tik­si ”Il­ta­pa­la 9.9.”.

Mak­su­tie­dot:

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tys: FI29 5721 4620 0176 31. Mo­bi­le­Pay-nu­me­ro 81886.

Jy­väs­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tys: FI86 5290 0220 4937 93. Mo­bi­le­Pay-nu­me­ro: 21361.

Kok­ko­lan seu­dun Rau­ha­nyh­dis­tys: FI41 5162 0020 2615 44. Mo­bi­le­Pay-nu­me­ro: 35334.

Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tys: Nor­dea FI42 1107 3500 3906 08. Osuus­pank­ki FI51 5741 4060 9038 90. Mo­bi­le­Pay-nu­me­ro: 10265.

Ra­han­ke­räys­lu­vat löy­ty­vät jär­jes­tä­vien rau­ha­nyh­dis­tys­ten net­ti­si­vuil­ta.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys