JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuo­ri­so-oh­jaa­jat rip­pi­kou­lui­käis­ten tu­ek­si

Uutiset
31.8.2020 15.00

Juttua muokattu:

31.8. 15:02
2020083115024720200831150000

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Ee­va Poh­jo­la

Päi­vä­mies

Uu­si toi­men­ku­va kes­kit­tyy rau­ha­nyh­dis­tys­ten nuo­ri­so­työn ja­los­ta­mi­seen.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys ry (SRK) ke­hit­tää rau­ha­nyh­dis­tys­ten nuo­ri­so­työ­tä. Koh­tee­na ovat rip­pi­kou­lui­käi­set nuo­ret.

Rip­pi­kou­lu­työn asi­an­tun­ti­ja Juha Luok­ka­la ker­too, et­tä SRK suo­sit­taa rau­ha­nyh­dis­tyk­siä va­lit­se­maan ku­lu­van syk­syn ai­ka­na nuo­ri­so-oh­jaa­jan. Va­li­tut hen­ki­löt vas­taa­vat en­si vuo­des­ta al­ka­en yh­dis­tyk­sen omas­ta rip­pi­kou­lui­käis­ten ja sitä van­hem­pien nuor­ten toi­min­nas­ta. Oh­jaa­jat saa­vat kou­lu­tuk­sen teh­tä­vään­sä ke­vääl­lä 2021.

Rip­pi­kou­lui­käi­nen ei pu­toa toi­min­nas­ta

Ta­voi­te on, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa myös rip­pi­kou­lun ai­ka­na nuo­ri osal­lis­tuu rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taan.

– On tär­ke­ää, et­tä rip­pi­kou­lu­vuo­den ai­ka­na ja sen jäl­keen nuo­ril­le on sään­nöl­lis­tä toi­min­taa.

Luok­ka­la ker­too suun­ni­tel­ma­na ole­van, et­tä nuo­ri­so-oh­jaa­jat osal­lis­tu­vat rau­ha­nyh­dis­tys­ten nuor­ten­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen sekä isos­toi­min­nan koor­di­noin­tiin. Oh­jaa­ja toi­mii myös link­ki­nä nuor­ten, rau­ha­nyh­dis­tys­ten ja SRK:n vä­lil­lä.

Lue koko uu­ti­nen 2.9. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys