JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Oi­keus­mi­nis­te­riö sel­vit­tää vi­ha­pu­heen il­me­ne­mis­tä

Uutiset
14.9.2015 9.02

Oi­keus­mi­nis­te­riö sel­vit­tää vä­hem­mis­tö­ryh­miin kuu­lu­vien hen­ki­löi­den ko­ke­muk­sia vi­ha­pu­hees­ta ja häi­rin­näs­tä sekä nii­den vai­ku­tuk­sis­ta hei­dän tur­val­li­suu­den­tun­tee­seen­sa.

Saa­dun tie­don avul­la voi­daan muun mu­as­sa poh­tia, mi­ten häi­rin­tää ja vi­ha­pu­het­ta voi­si en­nal­ta­eh­käis­tä.

Häi­rin­tä voi ol­la esi­mer­kik­si louk­kaa­vaa pu­het­ta, säh­kö­pos­ti­vies­te­jä tai elei­tä. Vi­ha­pu­he taas voi ol­la jul­ki­suu­des­sa, ku­ten in­ter­ne­tis­sä tai tie­do­tus­vä­li­neis­sä esi­tet­tyä il­mai­sua tai pu­het­ta, jol­la le­vi­te­tään, yl­ly­te­tään, yl­lä­pi­de­tään tai oi­keu­te­taan vi­haa.

Ko­ke­muk­sia vi­ha­pu­hees­ta ja häi­rin­näs­tä ke­rä­tään säh­köi­sen ky­se­lyn ja haas­tat­te­lu­jen avul­la 11.10. saak­ka osoit­tees­sa www.owalg­roup.com/sel­vi­tys.

Ky­se­ly­vas­tauk­sia ja haas­tat­te­lu­ja kä­si­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti.

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys