JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ol­li Lohi kap­pa­lai­sek­si Raa­hen seu­ra­kun­taan

Uutiset
7.5.2020 13.55

Juttua muokattu:

8.5. 08:50
2020050808502720200507135500

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö ja Päi­vä­mie­hen pää­toi­mit­ta­ja Ol­li Lohi on va­lit­tu Sii­ka­jo­en kap­pa­lai­sen vir­kaan.

Raa­hen seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­to päät­ti va­lin­nas­ta 5. tou­ko­kuu­ta.

Lohi ku­vai­lee, et­tä pa­pin työ­hön siir­ty­mi­nen tun­tuu hy­väl­tä.

– Ny­kyi­nen työ­ni on ol­lut mu­ka­va, mut­ta koen pa­pin työn eri­tyi­ses­ti omak­se­ni. Hy­väl­lä mie­lel­lä aloi­tan uu­des­sa työs­sä. Se tun­tuu mu­ka­val­ta per­heen nä­kö­kul­mas­ta­kin.

Sii­ka­jo­en kun­nan alu­eel­la toi­mii Raa­hen seu­ra­kun­nan tii­mi, jos­sa on eri työ­muo­dot edus­tet­tui­na.

– Kap­pa­lai­nen or­ga­ni­soi työ­tä yh­des­sä mui­den tii­min jä­sen­ten kans­sa, Lohi ker­too.

Sii­ka­jo­ki on maa­seu­tua, jos­sa on kol­me van­haa kirk­koa: Sii­ka­jo­en, Re­von­lah­den ja Paa­vo­lan kir­kot.

– Alue on mie­len­kiin­toi­nen. Kaik­ki kir­kot ovat 1700-lu­vul­ta.

Lohi on saa­nut mu­ka­via vies­te­jä seu­ra­kun­ta­lai­sil­ta ja tu­le­vil­ta työ­ka­ve­reil­ta.

– Vaik­ka alue ja teh­tä­vä on mi­nul­le uu­si, läh­den uu­siin haas­tei­siin luot­ta­vai­sin mie­lin, hän sa­noo.