JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Opistotyö on ajallisen työn lisäksi Jumalan valtakunnan työtä"

Uutiset
26.7.2022 8.00

Juttua muokattu:

25.7. 10:54
2022072510544720220726080000

Min­na Tak­ku­nen

Keu­ruu

Jäm­sän opis­ton pit­kä­ai­kai­sia työn­te­ki­jöi­tä muis­tet­tiin opis­to­seu­rois­sa pi­de­tys­sä joh­to­kun­nan ko­kouk­ses­sa.

Jäm­sän opis­ton joh­to­kun­ta ko­koon­tui Keu­ruul­la per­jan­tai­na 22. hei­nä­kuu­ta. Ko­kous aloi­tet­tiin juh­la­kah­veil­la. Opis­toa 10 vuot­ta luot­san­neel­le reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­lal­le ojen­net­tiin Suo­men Kan­sa­no­pis­to­yh­dis­tyk­sen myön­tä­mä prons­si­nen an­si­o­merk­ki, ja opis­ton mu­sii­ki­no­pet­ta­ja­na 20 vuot­ta toi­mi­neel­le Ee­ro Ku­kol­le ho­pei­nen an­si­o­merk­ki an­si­ok­kaas­ta toi­min­nas­ta kan­sa­no­pis­to­työs­sä. On­nit­te­lu­pu­hees­saan joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Il­ma­ri Kor­ho­nen muis­tut­ti, et­tä opis­to­työ on ajal­li­sen työn li­säk­si Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä, jos­sa nuor­ten tu­ke­na ja saat­to­mie­hi­nä toi­mi­mi­nen on tär­ke­äs­sä osas­sa.

Opis­tos­sa opis­ke­lul­la on ko­ti­maan nuor­ten li­säk­si suu­ri mer­ki­tys myös Ruot­sin ja Poh­jois-Ame­ri­kan nuo­ril­le.

– Ruot­sin ha­jal­la asu­vil­le us­ko­vai­sil­le opis­to on hy­vin lä­hel­lä sy­dän­tä. Olem­me to­del­la kii­tol­li­sia, et­tä nuo­rem­me saa­vat tul­la opis­toon, to­te­si Ruot­sis­ta SFC:n ter­veh­dyk­sen tuo­nut Vesa Juu­jär­vi.

LLC:n ter­veh­dyk­ses­sä Jim Jur­mu ker­toi, et­tä Poh­jois-Ame­ri­kan sii­o­neis­sa iloi­taan sii­tä, et­tä mo­net opis­ton käy­neet ovat ko­ti­maa­han pa­lat­tu­aan mu­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä.

– Eri­tyi­se­nä ru­kouk­sen ai­hee­nam­me on, et­tä opis­to­työ sai­si jat­kua Ju­ma­lan siu­nauk­sen al­la. Ha­lu­am­me et­siä mah­dol­li­suuk­sia tu­kea ta­lou­del­li­ses­ti per­hei­tä, jot­ta opis­to­vuo­si oli­si mah­dol­li­nen mo­nel­le nuo­rel­le tu­le­vai­suu­des­sa­kin, Jur­mu mai­nit­si.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys