JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opis­to­vuo­si Reis­jär­vel­lä al­koi ener­gi­ses­ti – telt­ta­sau­na ja pal­ju ra­ken­net­tiin vuo­ro­kau­des­sa

Uutiset
8.10.2019 6.47

Reis­jär­ven Räi­sä­län­mä­el­lä on ol­lut vir­keä ja toi­min­nal­li­nen opis­to­vuo­den al­ku. En­sim­mäi­siin viik­koi­hin on mah­tu­nut mo­nen­lais­ta: pa­rin päi­vän va­el­lus, opis­to-olym­pi­a­lai­set, van­hem­pien vie­rai­lu ja tee­ma­päi­viä. Eräs ra­ken­ta­mi­sen­nä­tys­kin syn­tyi: tek­ni­sen työn lin­ja­lai­set ra­ken­si­vat 100 hen­gen telt­ta­sau­nan ja jät­ti­pal­jun vuo­ro­kau­des­sa.

Syk­syl­lä 2012 ra­ken­net­tiin opis­tol­le en­sim­mäis­tä ker­taa telt­ta­sau­na. Nyt syys­kuus­sa 2019, kah­dek­san­nel­la ker­ral­la, ke­hi­tys­työ 100 hen­gen telt­ta­sau­nan ja kah­dek­san­met­ri­sen jät­ti­pal­jun ym­pä­ril­lä oli sii­nä pis­tees­sä, et­tä ra­ken­ta­mi­nen pys­tyt­tiin to­teut­ta­maan tek­ni­sen työn lin­jan 24h-lei­rin puit­teis­sa.

Vuo­ro­kau­den ai­ka­na saa­tiin ra­ken­net­tua sau­na val­ta­vi­ne lau­tei­neen, hil­lit­tö­män isoi­ne kiu­kai­neen ja mie­let­tö­mi­ne pres­su­ra­ken­nel­mi­neen – sa­moin myös pal­ju kera 34 truk­ki­la­van, 12-met­ri­sen muo­vin ja ison läm­mi­tys­kat­ti­lan. Työt saa­tiin val­miik­si yöl­lä klo 01, ja uu­den päi­vän val­jet­tua kel­lo 5.30 ra­ken­ta­jat he­rä­si­vät sii­vo­a­maan ja jär­jes­te­le­mään työ­maan.

Lo­puk­si ker­rat­tiin vuo­ro­kau­den ta­pah­tu­mat ja to­det­tin on­nis­tu­mi­nen. Oli hie­noa fii­lis­tel­lä sil­lä, et­tä ra­ken­ta­mi­seen osal­lis­tui­vat ah­ke­ras­ti kaik­ki tek­ni­sen työn lin­ja­lai­set. 24h-lei­rin ai­ka­na tek­ni­sen työn lin­ja­lai­sis­ta tuli Tel­le­jä, jot­ka nyt aher­ta­vat ku­kin omia töi­tään vers­taall

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys