JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päi­vä­mie­hen ja­ke­lus­sa on­gel­mia

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
4.9.2019 16.40

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445220190904164000

Päi­vä­mie­hen pa­pe­ri­leh­den ti­laa­jil­ta on tul­lut pa­lau­tet­ta leh­den ja­ke­luon­gel­mis­ta. Leh­ti on voi­nut tul­la myö­häs­sä tai jää­dä ko­ko­naan ja­ka­mat­ta. Myös ei­len päät­ty­nyt pos­ti­lak­ko voi ai­heut­taa täl­lä vii­kol­la on­gel­mia ja­ke­luun.

Mi­kä­li leh­ti ei ole tul­lut pe­ril­le ol­len­kaan, ti­laa­jan kan­nat­taa ot­taa yh­teyt­tä SRK:n ti­laa­ja­pal­ve­luun (ti­laa­ja­pal­ve­lu@srk.fi tai 040 558 3972), ja tar­kis­taa, et­tä ti­laus on voi­mas­sa ja osoi­te­tie­dot ajan ta­sal­la. Maist­raat­tiin teh­dyt osoit­teen­muu­tok­set ei­vät siir­ry au­to­maat­ti­ses­ti Päi­vä­mie­hen ti­laa­ja­re­kis­te­riin.

Päi­vä­mie­hen ti­laa­ja­pal­ve­lu kar­toit­taa tois­tu­vien myö­häs­ty­mis­ten laa­juut­ta pos­ti­nu­me­ron pe­rus­teel­la, asi­ak­kai­den pa­laut­teen mu­kai­ses­ti. Tä­män pe­rus­teel­la ja­ke­luon­gel­mat py­ri­tään rat­kai­se­maan.

Ku­vi­tus­ku­va: Päi­vi Rehu

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys